ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Tågnotan sväller

Notan för höghastighetsbanan riskerar att dra i väg till 320 miljarder kronor och nu växer kritiken mot det gigantiska tågprojektet.
Från näringslivet hörs krav om att styra om pengarna till andra satsningar.

Den nya höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö är Sveriges i särklass största infrastrukturprojekt i modern tid.

Att kostnaden för stora infrastruktursatsningar drar i väg är inget nytt, men i det här fallet sker det redan innan bygget har börjat och på ett sätt som nu får många att dra öronen åt sig.

I Trafikverkets utredning från i fjol bedömdes priset bli 170 miljarder kronor. I den senaste analysen uppskattas kostnaden till någonstans mellan 190 och 320 miljarder kronor.

Svenskt Näringsliv anser att priset vida överstiger nyttan.

”Vi tycker att vi ska använda pengarna klokare än så här. Det här projektet vilar inte i verkligheten”, säger Caroline af Ugglas, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Hon pekar bland annat på en beräkning att den nya järnvägen skulle ha lika många resenärer under ett år som Stockholms lokaltrafik har på en dag.

”Man måste lägga prioriteringar i rätt ordning och höghastighetsbanor ligger väldigt långt ned för oss. Det primära är att få den infrastruktur vi redan har att fungera”, säger hon.

Även Stockholms Handelskammare tar avstånd från projektet, trots att organisationen länge har argumenterat för stora investeringar i infrastrukturen.

”Om det inte hade funnits några resursbegränsningar hade det varit jättebra att kunna åka tåg kors och tvärs i väldigt hög hastighet, men det finns en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till”, säger vd:n Maria Rankka.

”Gör vi den här investeringen kommer den att tränga undan andra viktigare infrastruktursatsningar”, säger hon och pekar bland annat på behovet av bygga ut till fyra spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala.

Västsvenska Handelskammaren ser det som prioriterat att satsa på snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn, med Göteborg som nav i mitten.

Restiden mellan Göteborg och Stockholm ska kortas från tre till två timmar. Men förbättringspotentialen är större på de andra sträckorna, enligt Handelskammaren.

”Göteborg-Oslo tar fyra timmar i dag, det skulle man kunna få ned till drygt en timme. Samtidigt skulle restiden till Köpenhamn kunna halveras från tre timmar”, säger vd:n Johan Trouvé.

Även på Sydsvenska Handelskammaren finns frågetecken kring snabbtågsprojektet, inte minst kopplat till de höga kostnaderna.

”Om man ser det här som en ersättning för inrikesflyg är det tämligen meningslöst, det är inte värt pengarna”, säger vd:n Stephan Müchler.

Det viktigaste med höghastighetsbanan är att bygga ihop större arbetsmarknadsregioner, anser han. Men det får inte ske på bekostnad av att andra viktiga infrastrukturprojekt läggs på is.

”Om det här är pengar som man tar från andra investeringar måste man nog fundera lite grann”, säger Stephan Müchler.

Trafikverket arbetar intensivt för att pressa ned kostnaderna.

”Vi tittar på spår på betong eller makadam, tunnlar, broar, bullerplank och annat för att fördjupa kostnadsbilden”, säger Peter Uneklint, programchef för höghastighetsbanan på Trafikverket.

Tyck till