ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Räntor ned på bred front

Räntorna sjunker globalt efter att Bank of Japan överraskande anslutit till centralbanker med negativ ränta.

Tyska räntor sjunker 3-4 punkter och periferin något mer. Den tioåriga USA-statobligationen har sjunkit till 1,94 procent och japanska räntor föll 5-13 punkter med den tioåriga statsobligationen ned till 0,1 procent. Europabörserna stiger medan oljepriset sammantaget utökat torsdagens uppgång, med fortsatt motstridiga uppgifter om produktionsminskningar.

"Det var en relativt aggressiv åtgärd (BOJ) och visar på jakten mot botten med centralbanker som försöker överträffa varandra i ett försök att stimulera sin egen inhemska inflation. Det är en enkelriktad gata för räntorna för närvarande", sade Matthew Cairns på Rabobank till Bloomberg News.

Bank of Japan överraskade under natten mot fredagen genom att sänka styrräntan till -0,1 procent. BOJ introducerar ett flerpelarsystem där den negativa räntan gäller för vissa delar av kapitalstocken. Omfattningen av tillgångsköpen lämnades samtidigt oförändrad.

Yenen tappade initialt från 118:80 till 121:40 mot dollarn, för att därefter plana ut runt 120:80.

"De har tidigare avvisat tanken på att ta räntan till negativa nivåer, så det var en överraskning i uttalandet. Detta försvagade yenen, som det skulle", sade Imre Speizer på Westpac Banking till Bloomberg News.

BOJ-beslutet fattades med en rösts övervikt, 5-4. Mediauppgifter har gjort gällande att BOJ skulle kunna vara nära nya lättnader men BOJ-chefen Haruhiko Kuroda har sett glaset som halvfullt och inte direkt låtit som han varit nära att besluta om nya åtgärder.

BOJ konstaterade nu att de kan sänka styrräntan ytterligare om det skulle behövas, men även att utöka tillgångsköpen kvarstår som alternativ.

Det har varit en tid av ökad global volatilitet i spåren av fortsatta nedgångar i oljepriserna och osäkerhet om utvecklingen på tillväxtmarknaderna och i råvaruproducerande länder.

"På grund av detta finns det en ökad risk att förbättringen i företagens förtroende och omvandlingen av det deflationistiska tänkesättet kan försenas och att den underliggande trenden i inflationen kan påverkas negativt", skrev BOJ.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade vid en pressträff att beslutet togs för att snabbt nå en inflation på 2 procent.

Oljepriserna kommer att ha en nedtryckande effekt på KPI till slutet på räkenskapsåret 2016. Banken har senarelagt tidtabellen för när 2-procentmålet kommer att nås på grund av en lägre prognos för oljepriserna, och målet väntas nu nås först under första halvan av räkenskapsåret 2017.

Nordea skriver i en kommentar att beslutet att sänka depositräntan in på negativt territorium indikerar att BOJ är redo att använda nya verktyg för att stimulera ekonomin.

"Men det faktum att dagens beslut fattades med en mycket liten majoritet antyder att BOJ sannolikt kommer att vänta lite innan de implementerar ytterligare lättnader vid behov. Men fler räntesänkningar är definitivt en möjlighet, vilket BOJ också underströk i dag", skriver Nordea.

De noterar att den negativa räntan endast berör nya bankreserver och att konsekvenserna är osäkra. Yenen är fortsatt den billigaste valutan inom G10, arbetsmarknaden är den stramaste på årtionden, bytesbalansen är positiv och de asiatiska riskerna kommer bestå, vilket gör yenen till "safe haven of the havens".

"Den långsiktiga modellen indikerar USD/JPY närmare 100 snarare än 140. Efter en initial reaktion av yenförsvagning kan man därför vänta sig en gradvis förstärkning igen, förutsatt att BOJ inte gör mer", skriver Nordea.

Statistik från Japan på fredagen visade att KPI i december kom in ungefär i linje med förväntningarna, medan den preliminära industriproduktionen var mycket svagare än väntat.

Euron har tappat till strax under 1:09 mot dollarn efter att ha varit uppe på 1:0970 som högst på torsdagen, efter svaga USA-data och relativt mjuka Fed-signaler. 1:09 är vad euro/dollar handlades på strax för ECB-chefen Mario Draghis senaste lättnadssignaler vid rådsmötet.

Europadata visade på en fransk BNP-tillväxt i linje med förväntningarna medan den spanska tillväxten fjärde kvartalet var något över prognos.

Inflationstakten (HIKP) i januari har stigit som väntat i Tyskland och Frankrike, men sjönk oväntat i Spanien. För hela euroområdet väntas den preliminärt stiga till 0,4 procent från 0,2 procent i december. Kärninflationen väntas ligga kvar på 0,9 procent.

Även USA-räntorna har sjunkit med den tioåriga statsobligationen på 1,94 procent. I eftermiddag publiceras det första utfallet av BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin under fjärde kvartalet. En ökning med 0,8 procent väntas i beräknad årstakt.

På torsdagen rapporterade Atlanta Fed att deras modellprognos för BNP-tillväxten fjärde kvartalet höjdes till +1,0 procent från +0,7 procent.

Det blir även Chicagos inköpschefsindex, med en väntad uppgång till 45,3 från 42,9, och definitivt Michigan-index.

Svenska räntor sjunker 2-5 punkter medan kronan tappat 1 öre mot dollarn men stärkts 1 öre mot euron.

Ökningstakten för utlåningen till hushållen steg till 7,5 procent i december, upp från 7,3 procent föregående månad. Tillväxttakten i bostadslånen steg lika mycket till 8,4 procent. På måndag ska regeringen och oppositionen inleda samtal om en förbättrad bostadssituation, där även ränteavdragen ska ligga på bordet.

Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick upprepade på fredagen att Riksbankens högsta prioritet fortsatt är att få upp inflationen och att de är redo att agera om det behövs för att värna inflationsmålet.

I verktygslådan ingår valutainterventioner om växelkursen utvecklas på ett sätt som inte är förenligt med att inflationen stiger till 2 procent, men hon påpekade att syftet med interventioner inte skulle vara att påverka den långsiktiga nivån på kronan utan att motverka en snabb förstärkning innan inflationen stabiliserats kring 2 procent.

Tyck till