ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Japanska räntor kraftigt ned

Bank of Japan överraskade under natten mot fredagen och sänkte oväntat sin styrränta till -0,1 procent, vilket fick Tokyobörsen att först vända en uppgång på över 3 procent till minus för att sedan åter stiga, yenen försvagas samtidigt och de japanska långräntorna stiger kraftigt.

Beslutet fattades med en rösts övervikt, 5-4.

"Detta är en skrämmande, dramatisk åtgärd och vi kan komma att få se att ju mer negativa räntorna blir desto bättre går ekonomin. Jag trodde att de hade uteslutet dem på grund av riskerna för sidoeffekter", sade Hideo Kumano, chefekonom på Dai-ichi Life Research Institute, till Bloomberg News.

I sitt uttalande efter mötet skrev BOJ att centralbanken kommer att sänka styrräntan ytterligare om det skulle behövas.

BOJ kommer också att introducera ett flerpelarsystem som vissa centralbanker i Europa har, exempelvis Schweiz Nationalbank. Mer specifikt kommer den att anta ett trepelarsystem där den utestående balansen för varje finansiellt institutions konto med centralbanken kommer att delas i tre pelare, till vilka en positiv ränta, en nollränta eller en negativränta kommer att tillämpas.

BOJ kommer samtidigt att fortsätta att genomföra marknadsoperationer så att den monetära basen ökar i en takt på 80.000 miljarder yen per år.

Centralbanken senarelägger tidsplanen för att nå inflationsmålet på 2 procent och prognosen för kärn-KPI för räkenskapsåret 2016 ligger nu på 0,8 procent

BOJ skriver i sitt uttalande att "QQE med en negativ ränta" är designad för att "göra det möjligt för banken att genomföra ytterligare penningpolitiska lättnader i termer av tre dimensioner, där negativ ränta kombineras med kvantitet och kvalitet".

Statistik från Japan på fredagen visade att KPI i december kom in ungefär i linje med förväntningarna, medan den preliminära industriproduktionen var mycket svagare än väntat.

USA-börserna stängde på ett litet plus på torsdagen, medan räntorna vände ner efter svensk stängning.

En stark emission av sjuårsobligationer gav räntorna stöd efter att de redan tidigare sjunkit på grund av svag orderstatistik.

Emissionen av sjuåriga statsobligationer såldes till en ränta på 1,759 procent, ned från 2,152 i december och den lägsta sedan i januari 2015. Indirekta budgivare, som inkluderar utländska centralbanker, köpte 69,4 procent, vilket var den högsta andelen sedan 2009.

Bid/cover blev 2,63, upp från 2,34 vid förra månadens emission.

Tidigt på fredagsmorgonen är den tioåriga USA-räntan 5 punkter ned till 1,96 procent, från svensk stängning i går.

I eftermiddag publiceras det första utfallet av BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin under fjärde kvartalet. En ökning med 0,8 procent väntas från kvartalet före i beräknad årstakt. Den privata konsumtionen väntas ha ökat med 1,8 procent, medan kärn-PCE bedöms ha växlat ned till en ökning med 1,2 procent, från 1,4 procent under tredje kvartalet.

På torsdagen rapporterade Atlanta Fed att deras modellprognos för BNP-tillväxten fjärde kvartalet höjdes till +1,0 procent från +0,7 procent. Detta trots den mycket svaga orderstatistiken tidigare på torsdagen.

Det blir även Chicagos inköpschefsindex, med en väntad uppgång till 45,3 i januari från 42,9 i december, och definitivt Michigan-index, som väntas revideras ned en aning till 93,0 i januari från preliminära 93,3, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

På valutamarknaden handlas dollarn kring 120:3 mot yenen, upp från 118:8 på torsdagen, medan euron har tappat något till 1:092 mot dollarn (1:093).

Kronan är stabil mot dollarn och drygt 1 öre starkare mot euron.

På fredagens europeiska makroagenda står bland annat preliminär BNP samt KPI från Frankrike och Spanien, tysk detaljhandel och preliminär KPI och M3 från euroområdet.

Här hemma publicerar SCB hushållsutlåning för december samt löner och arbetskostnadsindex för november.

Förste vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick talar om erfarenheter av den förda expansiva penningpolitiken samt utmaningar framöver. Talet publiceras kl 9.00.

USD/SEK 8:5114 (8:5125) EUR/USD 1:0914 (1:0934)
EUR/SEK 9:2915 (9:3075) USD/JPY 120:28 (118:82)
Jp obl 2 -0,06 (-0,03) Jp obl 10 0,14 (0,23)
Ty obl 2 -0,45 (-0,45) Ty obl 10 0,40 (0,41)
US obl 2 0,79 (0,82) US obl 10 1,96 (2,01)
Tyck till