ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Dollarn stärks

Bank of Japan överraskade på fredagen med att ansluta sig till centralbankerna med negativ ränta, vilket fick yenen att tappat och räntorna att sjunka globalt.

Börserna steg medan oljepriset utökade de senaste dagarnas uppgång på spekulationer om produktionsbegränsningar.

Japanska räntor föll upp till 13 punkter med den tioåriga statsobligationen ned till 0,10 procent. Tyska räntor var ned 3-5 punkter.

"Det… visar på jakten mot botten med centralbanker som försöker överträffa varandra i ett försök att stimulera sin egen inhemska inflation. Det är en enkelriktad gata för räntorna för närvarande", sade Matthew Cairns på Rabobank till Bloomberg News.

BOJ sänkte räntan till -0,10 procent för vissa delar av bankreserverna. BOJ-beslutet fattades med en rösts övervikt, 5-4. Ökad volatilitet i spåren av nedgången i oljepriserna och osäkerhet om utvecklingen på tillväxtmarknaderna oroar.

"Det har lett till ökad risk att förbättringen i företagens förtroende och omvandlingen av det deflationistiska tänkesättet kan försenas och att den underliggande trenden i inflationen kan påverkas negativt", skrev BOJ.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade att beslutet togs för att snabbt nå en inflation på 2 procent. Oljepriserna kommer att ha en nedtryckande effekt på KPI och BOJ har senarelagt tidtabellen för när målet kommer nås. De kan sänka räntan igen vid behov, men även gå vidare med ytterligare tillgångsköp.

Danske Bank skrev att signalvärdet från BOJ var större än själva lättnaden, som var marginell, och det går inte att utesluta ytterligare sänkningar in på negativt territorium vilket också marknaden redan prisar in till viss del.

"Vi förväntar oss att beslutet ska stötta det globala risksentimentet kommande dagar men ser det inte som någon trigger för ett utdraget riskrally", skrev Danske Bank.

Yenen tappade från 118:80 till 121:60 mot dollarn i spåren av BOJ-beskedet. Dollarn stärktes till 1:083 mot euron efter att ha fått skjuts när den bröt igenom 1:09-nivån, och med viss positionering inför månadsskiftet.

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet steg preliminärt till 0,4 procent i januari jämfört med 0,2 procent i december, i linje med förväntningarna. Kärninflationen steg till 1,0 procent från 0,9 procent, mer än väntade 0,9 procent.

Nordea skrev i en kommentar att inflationen i industrivaror, som steg till 0,7 procent - den högsta på två och ett halvt år - är ett tecken på att den tidigare euroförsvagningen har en viss effekt. Tjänsteinflationen steg också men trenden kan inte beskrivas som något annat än sidledes.

"ECB behöver se mer av denna sorts rörelse innan de kan vara övertygade om att det underliggande pristrycket tilltar", skrev Nordea.

ECB är fortsatt oroade för att deras nuvarande åtgärder inte är tillräckliga för att lyfta inflationen mot målet, åtminstone inte snabbt nog. Tyvärr för ECB så har inte den senaste tidens uppgång i oljepriset åtföljts av en uppgång i marknadsbaserade inflationsförväntningar, trots ECB-signalerna om mer lättnader.

"Mer lättnader kommer högst sannolikt i mars, vilket kanske inte är sista gången ECB behöver lätta", skrev Nordea.

USA-räntorna sjönk också med den tioåriga statsobligationen 6 punkter ned till 1,95 procent.

USA-BNP fjärde kvartalet kom totalt sett in i linje med förväntningarna, +0,7 procent i beräknad årstakt mot väntade +0,8 procent. Det är en nedväxling från tredje kvartalets +2,0 procent.

Privatkonsumtionen steg mer än väntat, +2,2 procent, medan fasta bruttoinvesteringarna var svaga, +0,2 procent. Lagren drog ned med 0,45 procentenheter och handelsnettot med ytterligare -0,47 procentenheter. Kärninflationen (core-PCE) var i linje med prognos på +1,2 procent.

Commerzbank noterade att investeringar och export har tyngt ekonomin medan konsumtion och bostadsbyggande förblir i relativt gott skick. Framförallt är det nedgången inom olja och gas som tynger investeringarna.

BNP-tillväxten på 2,4 procent helåret 2015 är dock över ekonomins långsiktiga tillväxtpotential.

Federal Reserve har konstant tonat ned förväntningarna på den amerikanska tillväxten. Den senaste trenden har därför inte varit överraskande och Fed kommer att försöka se igenom den kvartalsvisa volatiliteten.

"Men med detta sagt har starten på 2016 också varit svår, och de policyansvariga kommer noga bevaka hur svängningarna på finansmarknaderna påverkar den reala ekonomin", skrev Commerzbank.

För övrigt i USA var enhetsarbetskostnaderna i linje med prognos, Chicago-PMI steg mer än väntat medan andra mätningen av hushållens förtroende (Michigan) i januari sjönk tillbaka.

Svenska räntor sjönk 3-5 punkter medan kronan sammantaget tappade 10 öre till 8:61 mot dollarn och 2 öre till 9:33 mot euron.

Den gick i tandem med den norska kronan som tappade betydligt efter data över detaljhandel och kredittillväxt som i viss mån kan spä på förväntningar om att Norges Bank ska sänka räntan i mars.

De svenska hushållen fortsätter låna i frisk takt, med en ökning om 7,5 procent i årstakt i december, upp från 7,3 procent föregående månad. Tillväxttakten i bostadslånen steg lika mycket till 8,4 procent.

Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick upprepade att Riksbankens högsta prioritet är att få upp inflationen och att valutainterventioner är ett av verktygen i policylådan.

Tyck till