ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Lägre USA-tillväxt än väntat

USA:s bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,7 procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det visar en första beräkning från landets handelsdepartement.

Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig tillväxten skulle hamna på 0,8 procent, enligt Reuters enkät.

BNP-utvecklingen under tredje kvartalet uppgick till oreviderade +2,0 procent.

Den privata konsumtionen steg med 2,2 procent under fjärde kvartalet. Analytiker väntade en ökning 1,8 procent.

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 0,8 procent under kvartalet. Analytikerna hade väntat sig +0,8 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 0,1 procent under fjärde kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,2 procent, analytiker hade väntat en uppgång med 1,2 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,2 procent under fjärde kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,6 procent.

Den offentliga konsumtionen steg 0,7 procent. Försvarsutgifterna steg med 3,6 procent.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,2 procent under fjärde kvartalet i beräknad årstakt. Investeringar i utrustning sjönk 2,5 procent. Bostadsinvesteringarna ökade med 8,1 procent.

Lagren steg med 68,6 miljarder dollar.

Handelsnettot visade ett underskott på 566,5 miljarder dollar (544,1). Exporten minskade 2,5 procent medan importen ökade 1,1 procent.

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 1,46 procentenheter, medan bidraget från nettoexporten var -0,47.

Lagerförändringen gav ett bidrag på -0,45 procentenheter.

Tyck till