ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Flera faktorer bakom prognoserna

Bilsäkerhetsjätten Autolivs spår inför 2016 att den totala försäljningen ska öka med "mer än 2 procent" under 2016, vilket är väsentligt mindre än de drygt 11 procent analytikerna räknade med inför rapporten.

Den justerade rörelsemarginalen väntas landa på "mer än 9 procent" för helåret, vilket kan jämföras med analytikernas snittförväntningar på 10 procent, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Ökade forskningsinsatser och senarelagd produktion av gangeneratorer (inflators) ligger bakom de överraskande låga bedömningarna för 2016.

"Vi ökar investeringarna i forskning och utveckling rejält. Det är en blandning av satsning på både aktiv och passiv säkerhet. Bland annat handlar det om att ta tillvara möjligheter inom passiv säkerhet när Takata har problem", motiverar vd Jan Carlson prognoserna för 2016 i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Autoliv räknar enligt bokslutsrapporten med att investeringarna i forskning och utveckling ska ligga i den övre delen av intervallet 6-6,5 procent av försäljningen 2016. Det innebär en ökning av de 5-6 procent som senast prognostiserades för 2015.

Bolaget väntas omsätta lite mer än 10 miljarder dollar under 2016, varför den aviserade ökningen på utvecklingsområdet motsvarar cirka 100 miljoner dollar, eller 850 miljoner kronor.

Den utökade satsningen på forskning görs för att nå bolagets mål - en omsättning på 12 miljarder dollar - per slutet av decenniet, något som enligt vd:n är inom räckhåll.

"Det är den bästa avvägning vi kan göra i dagsläget", säger Jan Carlson.

I sin prognos räknar Autoliv med en organisk försäljningstillväxt på 5 procent och en negativ valutaeffekt på 3 procent.

"Valutaeffekten kan vi inte göra mycket åt. Jag tycker att det är ganska bra att växa med 5 procent i en omvärld där biltillverkningen väntas öka 3 procent", säger vd:n.

Därtill har en del av det programmet för tillverkning av gasgeneratorer i spåren av konkurrenten Takatas kvalitetsproblem förskjutits in i 2017.

"Det motsvarar i storleksordningen 1 procent organisk tillväxt. Så annars hade det varit en organisk tillväxt på 6 procent", säger Jan Carlson.

Autolivs depåbevis föll brant efter att rapporten släpptes och handlas cirka en timme därefter till 904 kronor, en nedgång med nästan 8 procent för dagen.

"Jag kan bara spekulera, men kanske hade marknaden inte full koll på valutaeffekterna. Förmodligen var hela bilden inte heller klar vad det gäller satsningen på forskning och förskjutningen av gasgeneratorproduktionen", säger Autolivs vd.

Tyck till