ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Rederiet vände till vinst

Rederiet Concordia redovisar ett resultat efter skatt på 49,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-16,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:03 kronor (-0:35).

Nettoomsättningen uppgick till 218 miljoner kronor (126).

Concordia föreslår en utdelning om 0:50 kronor per aktie för helåret 2015 (0).

Rederiets grundsyn på 2016 är positiv och marknaden har under inledningen av året varit fortsatt stark.

Det skriver vd Kim Ullman i bokslutet.

"Vi förväntar oss att ett fortsatt lågt oljepris och fortsatta förändringar inom den globala raffinaderiinfrastrukturen kommer att resultera i en stabil efterfrågan på transporter av olja och förädlade oljeprodukter", skriver vd:n.

Under året väntas leveranser av ett relativt stort antal nya fartyg, framför allt råoljetankers i slutet av året, men i vilken utsträckning dessa kommer att påverka marknaden är enligt Kim Ullman ännu för tidigt att spekulera i.

Tyck till