ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Motvind för Eolus

Eolus Vind redovisar ett resultat före skatt på -27 miljoner kronor (21) för det första kvartalet, september till november, i bolagets brutna räkenskapsår 2015/2016.

Rörelseresultatet blev -20 miljoner kronor (30). Nettoresultatet uppgick till -22 miljoner kronor (16), motsvarande -0,86 kronor per aktie (0,63).

Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -6,0 miljoner kronor (-2,1).

Nettoomsättningen var 17 miljoner kronor (364).

Eolus Vind etablerade under kvartalet 0 nya vindkraftverk med en total effekt på 0 megawatt. Under samma period i fjol etablerades 22 nya verk.

Elproduktionen var 37 gigawattimmar (80) med en genomsnittlig intäkt på 401 kronor per kilowattimme (481).

Tyck till