ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Jan Glevén: "Mycket som oroar för H&M"

H&M:s rapport visar på fortsatt marginalpress och svaga utsikter, vilket sänker aktien med 4 procent på torsdagsförmiddagen.

Trenden med sänkta prognoser lär fortsätta.

Ännu ett succéartat år kan läggas till handlingarna för H&M. Försäljningen har ökat med 19 procent och snart når bolaget 4.000 butiker på över 61 marknader.

Under kommande kvartal tänker klädjätten  inte heller slå av på takten. Expansionen med fler butiker är tänkt att fortsätta i oförminskad takt i många år framöver. Bolaget slår fast att den tidigare målsättningen om att öka antalet nya butiker med 10-15 procent per år står kvar. Breddningen av olika koncept väntas fortsätta liksom bolagets online-försäljning på fler marknader.

Men även om H&M:s vd, Karl-Johan Persson, fortsatt är optimistisk kring den framtida tillväxten finns det annat som oroar.

Lönsamheten har försvagats. Det syns tydligt då bolagets bruttomarginal har minskat fem kvartal i rad. För ett år sedan översteg den 60 procent, nu har den fallit till 57,5 procent. Det går att hitta förklaringar, som en stark dollar, men det är en trend som oroar och som lär hålla i sig även under 2016.

Dollareffekten och högre inköpskostnader väntas inte klinga av förrän tidigast om ett halvår.

Ett annat orosmoment är kostnaderna, som det senaste året har ökat med 20 procent. Det har bidragit till att vinstökningarna uteblivit och under det fjärde kvartalet föll vinsten per aktie för första gången på tio kvartal och det med 11 procent.

Bakom kostnadsökningen ligger nödvändiga satsningar för att stärka bolagets konkurrenskraft. Ökad konkurrens, där ett allt större inslag av e-handel bidrar till ett tuffare klimat. Under fjolåret ökade kostnaderna med 600 miljoner kronor, den summan lär inte bli lägre i år. 

Ett annat mer svårhanterat problem är säsongseffekter. Hösten har varit varmare än vanligt. Det har satt sina spår. Prisnedsättningar på vinterkläder har varit större än vanligt och bolagets varulager har ökat med 28 procent jämfört med för ett år sedan. Det lär påverka vinsten negativt under nästkommande kvartal.

Men tillväxten då? Den är fortsatt på en hög nivå, men under januari lägre än väntat. Då beräknas försäljningen ha ökat med 7 procent och ökningar under 10 procent hör inte till vanligheterna för H&M.

Det finns mycket att oroas av och vi lär få se sänkta estimat från marknaden framöver. Även det en trend som pågått i över ett års tid

Tyck till