ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 16 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Halv miljard för flyktingars hemresa

  • Foto: TT

Rekordmånga asylsökande väntas bli avvisade från Sverige efter fjolårets flyktingvåg. Resorna väntas kosta mer än en halv miljard kronor i år och nästa år.

Som Di skrev i torsdagens tidning ansökte i fjol 163.000 personer om asyl i Sverige, men långt ifrån alla kommer få sin ansökan beviljad.

Av de 58.800 ärenden som avgjordes under 2015 var det 55 procent av de sökande som fick sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad. De övriga fick antingen avslag, lämnades över till annat land enligt Dublinförordningen, återtog sin ansökan eller avvek.

Håller tidigare trender i sig kan det bli uppemot 80.000 av fjolårets asylsökande som måste lämna Sverige de kommande åren.

I första hand ska den asylsökande betala hemresan. Saknas det pengar betalar Migrationsverket för de som fått avslag på sin asylansökan och återvänder frivilligt medan Kriminalvården bekostar transporten av tvångsutvisade.

2015 hade de två myndigheterna tillsammans resekostnader på cirka 250 miljoner.

Migrationsverket skriver i sin senaste prognos att resorna väntas kosta totalt 128 miljoner kronor för 2016 och 2017.

”För åren 2017 till 2019 beräknas kostnaderna öka med mellan 16 och 25 Mkr till följd av högre snittkostnad och fler resor”, skriver Migrationsverket i prognosen.

Kriminalvårdens tvångsutvisningar är betydligt dyrare. Varje tvångsutvisad kostade 2014 Kriminalvården i snitt 65.000 kronor att transportera. Därför väntas myndigheten behöva totalt minst 465 Mkr under 2016 och 2017.

”Migrationsverkets prognoser pekar på en kraftig ökning av antalet asylsökande, men antalet avvisningsbeslut som har överlämnats till Polisen för verkställighet beräknas inte öka i samma omfattning. Volymerna förväntas öka successivt upp till 4.200 fram till 2018”, skriver Kriminalvården i sitt budgetunderlag för 2016.

Tyck till