ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Förlust för Electrolux

Vitvarutillverkaren Electrolux redovisar en förlust före skatt på 525 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 1.292 miljoner kronor motsvarande period 2014.

Electrolux rörelseresultat blev -202 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -319 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Resultatet tyngs av stora engångsposter så som bland annat strukturkostnader och en straffavgift för det uteblivna köpet av GE Appliances.

Försäljningen uppgick till 31.794 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 32.162 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie (6:50), att jämföra med förväntade 6:48 kronor.

Electrolux justerar upp sin syn på den nordamerikanska vitvarumarknadens utveckling 2016. Bolaget bedömer att efterfrågetillväxten ska bli 3-4 procent. Tidigare prognosintervall var 2-4 procent.

För europeiska vitvarumarknaden upprepar Electrolux sina bedömningar om att efterfrågan i Västeuropa väntas växa med 2-3 procent 2016 och att Östeuropa spås växa med cirka 2 procent.

Utvecklingen inom Electrolux olika divisioner skiljde sig åt i det fjärde kvartalet: förbättrad effektivitet inom EMEA, fortsatt intrimning av en ny fabrik i Nordamerika, ny lagernedskrivning i Kina samt tvåsiffrigt fall i den organiska försäljningen i Latinamerika.

Det överraskande höga rörelseresultatet i EMEA - 765 mot väntade 656 miljoner kronor - förklarar bolaget med "bättre produktmix, högre försäljningsvolymer och ökad kostnadseffektivitet". Omsättning var ett par procent högre än väntat.

I Nordamerika förbättrades rörelsemarginalen i det fjärde kvartal, dock inte riktigt i den omfattning som analytikerna hade väntat sig. Utfallet om 4,7 procent var 0,3 procentenheter lägre än snittprognosen från SME Direkt.

"Arbetet med att öka effektiviteten i den nya spisfabriken i Memphis visar framsteg", skriver Electrolux vd Keith McLoughlin i sitt vd-ord om Nordamerika där bolaget justerade upp sin marknadsprognos för 2016 något.

Electrolux bokförde en ny nedskrivning av lagervärdet i Kina under det fjärde kvartalet, denna gång på 45 miljoner kronor. I det tredje kvartalet gjorde vitvarubolaget en motsvarande nedskrivning om 70 miljoner kronor och indikerade då att det eventuellt kunde komma nya nedskrivningar, om än inte lika stora som i det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för Vitvaror Asien uppgick till 123 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, en försämring från 200 miljoner kronor året innan. SME-förväntningarna låg på 116 miljoner kronor.

I Latinamerika präglas Electrolux utveckling av den svaga marknaden i Brasilien.

"Den makroekonomiska situationen i Brasilien försämrades ytterligare under fjärde kvartalet och marknadsefterfrågan på vitvaror minskade betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan minskade också på flera övriga marknader i Latinamerika, bland annat Chile, medan efterfrågan i Argentina ökade under perioden", heter det i rapporten.

Bolagets organiska försäljning minskade med 11 procent under kvartalet i Latinamerika. Rörelseresultatet om 69 miljoner kronor under period var 17 procent sämre än väntat.

Tyck till