ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Enzymatica köper på Island

Enzymatica har ingått avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en apportemission.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen utgörs av cirka 20,9 miljonernya aktier i Enzymatica och cirka 4 miljoner nya teckningsoptioner att teckna ytterligare aktier i Enzymatica. De nya aktierna ska vara av samma slag som de redan utgivna aktierna i Enzymatica.

Förvärvet ger Enzymatica internationell ensamrätt till ett patentskyddat enzym, en nyckelkomponent i förkylningssprayen Coldzyme, kontroll över tillverkningen av enzym, samt tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Kapitaltillskottet från efterföljande kontantemissioner ska möjliggöra en mer kraftfull kommersiell satsning och internationell geografisk expansion.

Efter transaktionens slutförande kommer Enzymaticas styrelse att föreslå en kontant nyemission av aktier under det första halvåret 2016 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 miljoner kronor, samt ett utökat mandat för en framtida riktad emission på upp till 40 miljoner kronor.

Motivet uppges vara att "skapa en finansiell uthållighet för bolaget i syfte att kunna fullfölja kommersiella möjligheter mer offensivt och därmed främja en betydande långsiktig framtida försäljningsökning för förkylningsprodukten ColdZyme".

Tyck till