ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Tiotusentals asylsökande avvisas

  • BEHÖVER PENGAR. Inrikesminister Anders Ygeman har gett Migrationsverket och polisen i uppdrag att förbereda avvisningen av många av de asylsökande som kom till Sverige i fjol. Foto: Janerik Henriksson

Regeringen har gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda avvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol. Chartrade plan ska användas och inrikesminister Anders Ygeman beskriver det som en ”mycket stor utmaning”.

Flyktingströmmen till Sverige under fjolåret orsakade stora påfrestningar och mot slutet av hösten höll hela mottagningssystemet på att kollapsa, vilket fick regeringen att vidta mycket långtgående åtgärder.

Innan årets slut hade 163.000 personer ansökt om asyl i Sverige. I debatten har man kunnat få intrycket av att dessa i regel får stanna, men i dagsläget får cirka 55 procent sin ansökan beviljad, medan 45 procent får avslag.

Och regeringen räknar nu med att uppemot hälften av de som kom förra året kommer att avvisas, även om siffrorna är osäkra.

”Jag tror att det vart fall rör sig om 60.000 personer, men det kan också bli upp till 80.000”, säger Anders Ygeman till Di.

Den avvisningsvåg som nu väntar saknar motstycke i Sverige. Skulle alla genomföras på ett år handlar det om över 200 personer om dagen. Regeringen har gett både polisen och Migrationsverket i uppdrag att vidta förberedelser och förbättra återvändandet.

”Vi har en stor utmaning framför oss. Vi kommer att behöva utöka resurserna som används till det här och vi måste ha bättre myndighetssamarbete”, säger Anders Ygeman.

”Förstahandsåtgärden är att få till ett frivilligt återvändande och skapar bra förutsättningar för det. Men klarar vi inte det måste vi ha ett återvändande med hjälp av tvång.”

Det finns enligt regeringen ”en betydande risk” att stora grupper går under jorden. Och polisen, som tar hand om alla avvisningar som sker med tvång, förbereder sig.

”Vi kommer att behöva arbeta mycket mer intensivt med detta”, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

”Vi måste arbeta mycket närmare Migrationsverket. Det är i överlämnandet från Migrationsverket till polisen som många avviker. Redan när de delger avslagsbesluten måste personal från polisen därför finnas på plats.”

Polisen ska nu kraftigt bygga ut gränspolisverksamheten där arbetet med avvisningar ingår, och bland annat öka antalet så kallade inre utlänningskontroller.

”De kommande åren utökas gränspolisverksamheten från dagens 1.000 medarbetare till det dubbla”, säger Patrik Engström.

Både polisen och regeringen vill använda sig av chartrade plan. Tidigare har i regel avvisningarna skett med reguljärflyg, där personal från Kriminalvården har följt med.

”Jag tror vi får se mer av chartrade flygplan, framför allt i EU-regi”, säger Anders Ygeman.

Regeringens förhoppning är att flygningarna ska kunna samordnas med bland annat Tyskland, och Anders Ygeman förde på tisdagen samtal med sin tyska kollega.

En annan stor svårighet som regeringen brottas med är de länder som inte vill ta emot sina gamla landsmän. Regeringen förhandlar nu om återvändandeavtal med bland annat Afghanistan och Marocko.

Ytterligare en metod regeringen tänker använda sig av för att motverka att personer går under jorden är att strypa möjligheterna till jobb för dem som befinner sig illegalt i landet.

”Det måste bli kännbara konsekvenser för de företag som utnyttjar illegal arbetskraft. Finns det en hyfsad illegal arbetsmarknad kommer incitamenten att stanna i Sverige att vara starka”, säger Anders Ygeman.

Eftersom Migrationsverkets handläggningstider är långa väntas den kraftiga ökningen av avvisningarna ske i början av nästa år.

Tyck till