ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Swedbank tror inte på Brexit

I dagsläget ser Swedbank en sannolikhet på 75 procent att Storbritannien stannar kvar i EU. Men 2016 lär bli stökigt på den brittiska finansmarknaden och detta kan ge spridningseffekter på övriga internationella marknader.

Det skriver Swedbank-ekonomen Chatrine Danin i ett kundbrev på onsdagen.

De brittiska väljarna ska rösta om EU-medlemskapet senast 2017. Exakt datum för folkomröstningen är ännu inte annonserat men sannolikt hålls den under 2016. Inför folkomröstningen försöker premiärminister David Cameron omförhandla fyra områden där ändrade rättigheter för immigrater är det mest kontroversiella förslaget. Immigrationsfrågan lär bli avgörande för resultatet, inte minst nu då flyktingfrågan är brännande.

Ekonomen konstaterar att den brittiska folkomröstningen är oerhört komplex, omges med stor osäkerhet och medför stora risker på de finansiella marknaderna. Pundet har redan försvagats och skulle opinionsundersökningar nära inpå folkomröstningen indikera ett jämnt resultat lär marknaden riskaversion skjuta i höjden.

Enligt Swedbank skulle ett fullständigt EU-utträde, det vill säga ett utträde som inte åtföljs av ett samarbetsavtal, sannolikt få breda ekonomiska konsekvenser på brittisk arbetsmarknad, utrikeshandel och inte minst på uppfattningen om Londons finansiella status. Bank of England väntas skjuta på sin första räntehöjning till efter folkomröstningen men hålla koll på bland annat pundkursen.

"Redan vid det penningpolitiska mötet i januari noterade centralbankens ledamöter att pundet deprecierats i spåren av den kommande folkomröstningen. Aktie-, valuta- och räntemarknaderna lär bli alltmer lyhörda för opinionsläget inte minst när datumet för folkomröstningen annonserats", skriver Cathrine Danin.

Förhandlingarna kring immigrationsfrågan kommer sannolikt att vara utslagsgivande och alternativa lösningar som dämpar arbetskraftsinvandringen till Storbritannien kan inte uteslutas, men samtidigt ska man inte underskatta EU:s vilja att bevara Storbritannien i samarbetet, inte minst från tysk sida.

De senaste publicerade opinionsundersökningarna från exempelvis Survation (16 januari) och YouGov (12 januari) pekar på ett övertag för exit-sidan då osäkra väljare inkluderas, medan ICM:s senaste undersökning (27 januari) visar jämnt skägg (osäkra väljare exkluderat). Förhandlingarna med EU är centrala och en undersökning av YouGov (10 december) pekar på att väljarstödet svänger mycket beroende på dess utfall.

Blickarna riktas mot första kvartalets ordinarie EU-toppmöten i februari och i mars. Cirka 16 veckor måste förlöpa mellan förhandlingarnas avslutande och dagen för själva omröstningen. Eftersom parterna fortfarande står en bit ifrån varandra pekar mycket på att folkomröstningen kommer att genomföras i september. Men ett extrainsatt EU-toppmöte i februari kan leda till en uppgörelse samma månad och därmed kan folkomröstningen ske redan i juni (den 23:e har i så fall pekats ut), enligt Cathrine Danin.

Tyck till