ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Små ränterörelser

Onsdagen präglades av små ränterörelser samtidigt som euron stärktes mot dollarn i väntan på Federal Reserves räntebesked i kväll, svensk tid.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan 1 punkt ned till 0,45 procent, från samma tid dagen före, medan den svenska tioåringen stängde 1 punkt högre till 0,70 procent.

Här hemma stärktes kronan efter en stark barometer från Konjunkturinstitutet, KI, där konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin i januari låg på sin högsta nivå någonsin, drivet av en kraftig uppgång för elektronikindustrin.

KI-chefen Mats Dillén tyckte dock att det är bäst att ta den rekordhöga konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin med en nypa salt, bland annat för att den inte korrelerar så väl med en svagare global industrikonjunktur.

Vid en pressträff sade han att man vill se starka utfall flera månader i rad för att lita på siffrorna.

KI:s barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 111,9 i januari, från 110,3 i december, den högsta nivån sedan i mars 2011.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade sig analytiker att barometerindikatorn i stället skulle sjunka till 108,3 i januari.

KI skrev att nivån visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger dock kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en starkare eller betydligt starkare tillförsikt än normalt.

Enligt Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson har en barometerindikator på denna nivå historiskt sett varit överensstämmande med en BNP-tillväxt runt 6 procent!

Däremot föll hushållens konfidensindikator tillbaka något igen efter förra månadens ökning och det var en nedgång i bedömningen av den egna ekonomin som låg bakom.

Rapporten visade också att hushållens inflationsförväntningar sjönk till 1,8 procent i januari, från 1,9 procent i december.

Torbjörn Isaksson noterade också att anställningsplanerna var fortsatt optimistiska och att arbetskraftsbristen fortsätter att stiga, vilket indikerar att arbetsmarknaden blir allt stramare.

"Den starka BNP-tillväxten och de gynnsamma utsikterna gör det svårare för Riksbanken att rättfärdiga ytterligare stimulansåtgärder. Men Riksbanken är oroade över den alltför låga inflationen och risken för att kronan ska bli för stark. Därför räknar vi fortsatt med att Riksbanken sänker räntorna med 10 punkter i februari", skrev Nordeas chefekonom i ett kundbrev.

Andreas Skogelid, Handelsbanken, tyckte att jämfört med de europeiska motsvarigheterna så var förtroendet inom den svenska tillverkningsindustrin betydligt högre, "vilket pekar på den starka trenden inom näringslivet i den svenska ekonomin".

Vid en pressträff sade KI:s prognoschef Jesper Hansson att nedåtriskerna mot Konjunkturinstitutets senaste prognos från i december har ökat, främst på grund av tecken på ökad finansiell stress med fallande börser och stigande obligationsspreadar.

Finansmarknadernas huvudfokus på onsdagen låg annars på policybeskedet från Federal Reserve klockan 20.00, denna gång utan presskonferens eller nya prognoser. Därmed riktas intresset mot FOMC-uttalandet.

SEB kommer att söka efter tecken på ökad oro för global tillväxt efter den turbulens som dominerat inledningen på 2016, efter att Fed i september tog intryck av den globala utvecklingen.

"Men tipset är att tonen i kommunikén kommer att vara förvånansvärt ljus för att inte oroa i onödan. I december indikerade Fed att nästa räntehöjning skulle ske på marsmötet och den dörren lär förbli öppen även om det knappast finns någon som tror på det i dag", skrev Richard Falkenhäll, SEB, i bankens morgonbrev.

Från USA redovisades på eftermiddagen statistik över försäljningen av nya hem i december, som visade sig ha ökat klart mer än väntat med 10,8 procent, väntat +2,0 procent. Samtidigt sjönk medianpriset med 4,3 procent.

Den amerikanska tioårsräntan var upp 1 punkt till 2,102 procent och på valutamarknaden stärktes euron mot dollarn till 1:087, från 1:084 vid svensk stängning på tisdagen, medan dollarn i sin tur var stabil kring 118:5 mot yenen.

Kronan blev 4 öre starkare till 8:52 mot dollarn och drygt 1 öre starkare till 9:26 mot euron, jämfört med på tisdag eftermiddag.

LO-förbundet Handels meddelade att de kräver 750 kronor mer i månaden i den kommande avtalsrörelsen, medan arbetsgivarsidan Svensk Handels krav är frysta ingångslöner.

Tyck till