ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Kronan stärks efter KI-rapport

Kronan stärks på onsdagsförmiddagen efter en stark barometer från Konjunkturinstitutet, KI, där konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin i januari låg på sin högsta nivå någonsin, drivet av en kraftig uppgång för elektronikindustrin.

KI-chefen Mats Dillén tycker dock det är bäst att ta den rekordhöga konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin med en nypa salt, bland annat för att den inte korrelerar så väl med en svagare global industrikonjunktur.

Vid en pressträff på onsdagen sade han att man vill se starka utfall flera månader i rad för att lita på siffrorna.

Internationellt inväntas Federal Reserves räntebesked i kväll, svensk tid.

Strax före klockan 10.30 är den tyska tioårsräntan ned 3 punkter till 0,43 procent, medan den svenska är ned 1 punkt till 0,68 procent, mätt från svensk stängning i går.

KI:s barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 111,9 i januari från 110,3 i december. Det var den högsta nivån sedan i mars 2011.

SME Direkts prognosenkät visade att analytiker väntade sig att barometerindikatorn i stället skulle sjunka till 108,3 i januari.

KI skriver att nivån visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger dock kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en starkare eller betydligt starkare tillförsikt än normalt.

Enligt Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson har en barometerindikator på denna nivå historiskt sett varit överensstämmande med en BNP-tillväxt runt 6 procent!

Däremot föll hushållens konfidensindikator tillbaka något igen efter förra månadens ökning och det var en nedgång i bedömningen av den egna ekonomin som låg bakom.

Rapporten visade också att hushållens inflationsförväntningar sjönk till 1,8 procent i januari, från 1,9 procent i december.

Torbjörn Isaksson noterar också att anställningsplanerna är fortsatt optimistiska och att arbetskraftsbristen fortsätter att stiga, vilket indikerar att arbetsmarknaden blir allt stramare.

"Den starka BNP-tillväxten och de gynnsamma utsikterna gör det svårare för Riksbanken att rättfärdiga ytterligare stimulansåtgärder. Men Riksbanken är oroade över den alltför låga inflationen och risken för att kronan ska bli för stark. Därför räknar vi fortsatt med att Riksbanken sänker räntorna med 10 punkter i februari", skriver Nordeas chefekonom i ett kundbrev.

Andreas Skogelid, Handelsbanken, skriver i ett kundbrev att jämfört med de europeiska motsvarigheterna är förtroendet inom den svenska tillverkningsindustrin betydligt högre, "vilket pekar på den starka trenden inom näringslivet i den svenska ekonomin".

Vid en pressträff på onsdagen sade KI:s prognoschef Jesper Hansson att nedåtriskerna mot Konjunkturinstitutets senaste prognos från i december har ökat, främst på grund av tecken på ökad finansiell stress med fallande börser och stigande obligationsspreadar.

Finansmarknadernas huvudfokus på onsdagen ligger på policybeskedet från Federal Reserve klockan 20.00, denna gång utan presskonferens eller nya prognoser. Därmed riktas intresset mot FOMC-uttalandet.

SEB kommer att söka efter tecken på ökad oro för global tillväxt efter den turbulens som dominerat inledningen på 2016, efter att Fed i september tog intryck av den globala utvecklingen.

"Men tipset är att tonen i kommunikén kommer att vara förvånansvärt ljus för att inte oroa i onödan. I december indikerade Fed att nästa räntehöjning skulle ske på marsmötet och den dörren lär förbli öppen även om det knappast finns någon som tror på det i dag", skriver Richard Falkenhäll, SEB, i bankens morgonbrev.

Från USA kommer även försäljning nya hem i december, väntat +2,0 procent, och den veckovisa oljelagerstatistiken som åter hamnat mer i fokus med nedåtpressen på oljepriserna.

På valutamarknaden har euron stärkts mot dollarn till 1:087, från 1:084 vid svensk stängning på tisdagen, och dollarn har även tappat något mot yenen.

Kronan är knappt 3 öre starkare mot dollarn och stabil mot euron, jämfört med i går eftermiddag. Jämfört med tidigare på morgonen är kronan dock ett par ören starkare mot euron.

Onsdag kl. 10:25 (tisdag kl.16:15)
USD/SEK 8:5268 (8:5561) Statsobl 2y -0,52 (-0,52)
EUR/SEK 9:2718 (9:2719) Statsobl 10y 0,68 (0,69)
EUR/USD 1:0872 (1:0837) Räntegap/ty 25 (23)
US obl 10y 1,99 (2,01) Tysk obl 10y 0,43 (0,46)
Tyck till