ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

HQ behöver miljoner till Qviberg-bråket

Styrelsen i Aktietorgshandlade HQ bedömer att det behövs ytterligare kapitalbehovet för att kunna genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Styrelsen föreslår om bemyndigande för en nyemission med företrädesrätt om maximalt 98,8 miljoner aktier.

"Styrelsen räknar inte med att hela bemyndigandet kommer att behöva utnyttjas", står det vidare.

HQ bedriver en rättsprocess mot Mats Qviberg och KPMG med flera. HQ argumenterar för varför dessa gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd om cirka 5 miljarder kronor inklusive ränta.

I det fjärde kvartalet gick bolaget back med knappa 6 miljoner kronor och för helåret 2015 var resultatet negativt med omkring 31 miljoner kronor.

Bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 36 miljoner och det egna kapitalet var drygt 31 miljoner kronor.

Huvudförhandlingen i tvistemålen skall inledas i början av november 2016 i tingsrätten och att den beräknas komma att pågå till juni 2017. Brottmålsförhandlingarna inleds den 9 februari 2016 i tingsrätten och beräknas pågå till maj 2016.

"I samband med nyemissionen 2015 flaggade styrelsen för att ytterligare finansiering skulle kunna komma att behövas om huvudförhandlingen inte kunde påbörjas och avslutas under 2016. Det är nu uppenbart att förhandlingarna kommer att pågå även under första halvan av 2017", står det vidare.

Styrelsen har därför valt att söka bemyndigande i samband med årsstämman för att skapa maximal flexibilitet och för att samtidigt undvika en stor extra kostnad för att fatta beslutet under en extra bolagsstämma.

Tyck till