ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Gasen i botten för svensk ekonomi

  • Foto: Colourbox

Konjunkturen blir allt hetare, nu med det bästa humöret på fem år. Och det är svensk industrin driver upp tempot, enligt en ny barometer från Konjunkturinstitutet (KI).

KI:s barometerindikator, som mäter konjunkturhumöret i hela ekonomin, steg i januari till den högsta nivån sedan i mars 2011: 111,9.

”Det är andra månaden i rad som indikatorn överstiger 110 vilket visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt”, skriver KI i sin månadsrapport.

Och arbetsmarknaden blir allt starkare. Företagens fortsätter att avisera optimistiska anställningsplaner och allt fler ser tecken på arbetskraftsbrist.

Sveriges BNP-tillväxt accelererade till nära 4 procent i årstakt under det tredje kvartalet i fjol. Och KI:s barometer pekar mot en ännu starkare tillväxt på kort sikt, enligt Nordea.

”Historiskt har en barometerindikator på de här nivåerna pekat mot en tillväxt omkring 6 procent”, skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Bakom lyftet ligger ett rejält språng för tillverkningsindustrin till en rekordstark framtidstro, från indexvärdet 115,1 i december till hela 120,8 i januari.

”Uppgången förklaras av att en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små … samt av mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek”, skriver KI.

Men Torbjörn Isaksson manar till viss besinning.

”Man bör ta den förhöjda industriindikatorn med en nypa salt, inte minst givet ganska osäkra frågetecken kring de globala utsikterna. Den enastående styrkan verkar också vara koncentrerad till vissa sektorer, som investeringsvaruindustrin”, skriver han.

I övriga näringslivet dämpades humöret något i januari. Men såväl byggindustrin som detaljhandeln visar fortfarande ett ”mycket starkare läge än normalt”. Även inom privata tjänstenäringar är företagen mer optimistiska än normalt, enligt KI:s barometer.

Hushållen är däremot fortsatt något mer pessimistiska än normalt, med en indikator som backade ett snäpp till 97,5 i januari.

”Nedgången förklaras av att hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv månaders sikt sjunkit något samt att en något lägre andel hushåll anser att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu”, skriver KI.

FACTORING: Låt bankerna slåss om dig som kund. (Extern tjänst)

jan dec
nov
Konfidensindikator hushåll 97,5 98,6 96,2
- Makroindex 91,7 90,5 87,2
- Mikroindex 101,9 105,2 102,8
Inflationsförväntningar (12 m ån)*   1,8% 1,9% 1,9%
Ränteförväntningar (1 år) 2,19% 2,15% 1,99%
Ränteförväntningar (2 år) 2,70% 2,73% 2,66%
Ränteförväntningar (5 år) 3,55% 3,57% 3,57%
Nettotal


Arbetslöshet (12 mån) 27 30 40
Egen arbetslöshetsrisk nu -12 -10 -10
Sparande nu -2 -2 3
Sparande (12 mån) 66 65 65
Köp av kapitalvaror nu 19 22 22
Köp av kapitalvaror (12 mån) -5 -3 -5
Köp av bil (inom 12 mån) -59 -57 -56
Köp av bostad (inom 12 mån) -78 -78 -79
* medelvärde exklusive extrem värden

Tyck till