ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Dataflöden mellan EU och USA ska vara fria

  • Foto: Maja Suslin

Det så kallade Safe harbouravtalet, som berör dataöverföring mellan EU och USA löper ut den 31 januari. En lösning måste säkerställa skyddet för den personliga integriteten, utan att lägga på en omotiverat stor administrativ börda, skriver näringsminister Mikael Damberg (S).

Sverige är ett frihandelsvänligt land. En av våra styrkor är företag som ligger i frontlinjen när det gäller att utveckla nya affärsmodeller, ofta med digitalisering och e-handel som verktyg.

Stockholm har efter Silicon Valley näst flest enhörningsföretag (värda mer än 1 miljard dollar) i världen per capita.

Användningen av data och fria dataflöden är dock inte längre en fråga enbart för it-företag, utan lika mycket för traditionella företag, oavsett sektor och bransch.

Det kan handla om att skicka data som förklarar varför en lastbil gick sönder på en dammig ökenväg eller hur man kan förbättra kapaciteten i ett vattenreningsverk fem tidszoner bort.

En förutsättning för innovation och konkurrenskraft är öppenhet mot omvärlden. Digitaliseringen underlättar mer än någonsin tidigare gränsöverskridande kontakter och handel. För ett land som Sverige är det centralt att ha tillgång till de bästa lösningarna och andra marknader.

Sverige strävar efter att underlätta digital handel och dataflöden både inom och utom EU. Vi prioriterar detta genom arbetet med att utveckla EU:s digitala inre marknad och i arbetet med internationella handelsavtal.

Denna utveckling betyder också möjligheter för våra kvinnliga entreprenörer. Nästan varannan svensk e-handlare är nämligen kvinna. Det kan jämföras med att bara var tredje företagare är kvinna inom det mer traditionella företagandet.

EU som helhet halkar dock efter omvärlden i digital konkurrenskraft. Vår produktivitetsutveckling inom tjänster är mindre än hälften så snabb som i USA. Sverige står fortfarande relativt starkt i internationella rankningar, från till exempel World Economic Forum, men för att behålla denna ställning behöver vi förutsebara, tydliga och enkla regler för dataflöden i EU.

Enligt EU:s dataskyddsregler får personuppgifter endast föras över till länder utanför EU och EES om de har adekvat skydd för personuppgifterna. Lagstiftningen i USA når inte upp till det kravet.

Men det har ändå, till i höstas, varit möjligt att överföra personuppgifter till USA genom Safe Harboursystemet.

Systemet innebar att företag och organisationer i USA försäkrar att de följer dataskyddsreglerna och detta granskas av myndigheterna. I oktober 2015 underkände sedan EU-domstolen systemet i det så kallade Facebook-målet. Detta oroar, fullt logiskt, företagen mycket och är ett hot mot jobb och tillväxt.

I dag, torsdag, träffar jag Bruce Andrews, USA:s vice näringsminister. Jag kommer att framföra samma sak som jag redan sagt till EU-kommissionen, att det inte finns några alternativ; Kommissionen och USA måste få en ny lösning om dataflöden på plats snarast.

EU:s dataskyddsmyndigheter har satt upp en tydlig deadline den sista januari. Europas konsumenter, ekonomier och företag kommer att få betala priset om de misslyckas. Att avbryta alla flöden av personuppgifter över Atlanten skulle kosta EU 1,1 procent av BNP enligt tankesmedjan ECIPE.

En lösning är särskilt viktig för småföretag som inte har de ekonomiska och juridiska muskler som krävs för att hantera de komplexa reglerna.

Självklart måste en ny lösning också säkerställa skyddet för den personliga integriteten, utan att lägga på en omotiverat stor administrativ börda.

USA behöver visa kompromissvilja och respektera både EU:s dataskyddsregler och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Jag hoppas att vi i Europa kan enas om öppenhet och väl avvägda regler – en förutsättning för att lyckas. Europeiska Unionen är byggd runt de fyra friheterna varor, tjänster, kapital och personrörligheten. Dataflöden måste på sikt göras fria. Det kräver i sin tur att EU är öppet mot omvärlden.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)

Tyck till