ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Alliansens kräver att regeringen visar jobbeffekter

  • Foto: Anders Wiklund / TT
Allianspartierna kräver att regeringen redovisar sysselsättningseffekterna av sin politik i budgeten. Dessutom vill de att arbetsgivaravgifter och jobbskatteavdrag ska anges i lönespecifikationen.

Den förra finansministern Anders Borg brukade göra ett stort nummer av att redovisa jobbeffekterna av alliansregeringens politik i budgeten.

Kravet från allianspartierna är att Magdalena Andersson tar över stafettpinnen och öppet redovisar hur den rödgröna regeringens reformer påverkar sysselsättningen.

”Att inte redovisa effekterna på sysselsättningen är att dölja en väldigt viktig och relevant fråga som många medborgare ställer sig”, säger Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet.

När regeringen i höstas presenterade ett nytt jobbpaket räknade man med ungefär 150.000 nya jobb de kommande två åren, till följd av regeringens åtgärder och det förbättrade konjunkturläget.

Men hur stor andel nya jobb som väntades komma tack vara den egna politiken kunde inte regeringen berätta, eftersom de beräkningar som fanns på Finansdepartementet ansågs för osäkra.

”Det är anmärkningsvärt att det här inte redovisas, speciellt i ett skede när regeringen gör historiskt stora skattehöjningar på arbete och företagande”, säger Per Åsling.

Di har dock rapporterat att tjänstemän på finansdepartementet arbetar med att bygga ut de prognosmodeller som Magdalena Andersson fick ärva av Anders Borg.

Ambitionen är att de ska bli lättare att mäta jobbeffekterna av till exempel investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur, och inte bara av skattesänkningar.

Alliansen har tidigare lyft sina krav i en motion och kommer att driva frågan under våren.

”När alliansen satt i regeringen var vi noga med att visa effekterna av den politik som fördes, men den nuvarande regeringen har till stor del övergivit den här transparensen”, säger Per Åsling.

Allianspartierna kommer också att driva på för att arbetsgivaravgifter och jobbskatteavdrag ska anges i lönespecifikationen.

”En stor del av lönen går till arbetsgivaravgifter och det borde framgå av lönebeskedet. Arbetsgivarna har kunskap om det här, men löntagarna får aldrig se de siffrorna”, säger Per Åsling.

Enligt Per Åsling – som bland annat hänvisar till Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet – finns det en bred enighet om att jobbskatteavdraget har positiva effekter på sysselsättningen.

”De effekterna kan bli ännu större om folk får mer information om jobbskatteavdraget”, säger han.

Tyck till