ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: IFO-index sämre än väntat

Den positiva avslutningen på förra veckan kom av sig i början på denna. Europaräntorna sjönk, oljans återhämtning tappade farten medan börserna föll på nytt, om än relativt måttligt.

Tyska räntor sjönk 1-2 punkter, medan den tioåriga statsobligationen i USA sjönk 2 punkter till 2,03 procent.

Oljepriserna utökade initialt fredagens uppgång med Brent på 32:80 dollar per fat som högst, för att därefter sjunka tillbaka till 31:70 dollar vid svensk stängning.

Måndagens agenda bjöd på tyska IFO-index över näringslivets sentiment. Detta sjönk till 107,3 från 108,6 föregående månad, väntat var 108,4. Nuläget sjönk till 112,5 från 112,8 medan förväntningarna sjönk till 102,4 från 104,6.

IFO uppgav att den tyska ekonomin inte förmår frikoppla sig från inbromsningen på tillväxtmarknaderna, men att konsumtionen står upp och totalt är bilden lite "ambivalent".

Unicredit noterade att det var den största månatliga nedgången sedan hösten 2014. Försämrade utsikter i den exportberoende tillverkningsindustrin drev ned, medan detaljhandel och byggsektor hölls förhållandevis väl uppe.

"Vi tror att den senaste nedgången i IFO-index är en klassisk sentimentschock drivet av psykologiska motvindar i form av oro på finansmarknaderna. Det är inte ett förebud om en framtida inbromsning, varken i Tyskland eller i global ekonomi", skrev Unicredit, som ser Kina-oron som överdriven.

Efter Davos står nu centralbankerna i fokus denna vecka.

ECB-rådsledamoten Klaas Knot sade att det låga oljepriset har positiva effekter för återhämtningen, men är "irriterande" för centralbankerna då det begränsar inflationen.

I förra veckan flaggade ECB-chefen Mario Draghi för att de kommer tvingas revidera ned sin inflationsprognos i mars, och indikerade att de då kan vara nära att lätta ytterligare på penningpolitiken som en respons till förändrade villkor.

Oljepriset och inflationsförväntningarna blir viktiga faktorer framöver. Närmast på fredagen kommer preliminär EMU-KPI för januari.

På onsdag avslutar Federal Reserve sitt FOMC-möte, denna gång utan presskonferens eller prognoser. Inga åtgärder väntas nu och marknaden har även dragit ned förväntningarna om höjningar i år till cirka en 25-punktershöjning totalt. Fed-ledamöternas medianprognos i december visade på fyra höjningar.

Dana Saporta på Credit Suisse noterar att Fedledamöterna knappast får det lugna januarimöte de kanske hade hoppats på.

"FOMC-mötet kommer att kräva viss självrannsakan, och policyuttalandet som följer på mötet kommer att kräva ett noggrant ordval", skrev hon.

Utvecklingen i år har inte motsvarat Feds förhoppningar om en lugnare marknad och framsteg på vägen mot inflationsmålet på 2 procent. I stället har 2016 bjudit på intensifierad oro om Kina, fortsatta ras i råvarupriser, volatilitet i valutakurser och ras i riskfyllda finansiella tillgångar.

"Vi tror att FOMC kommer att försöka försäkra investerare att man inte är blind för marknadens beteende. Men de vill antagligen samtidigt undvika att oroa allmänheten med överdrivet kraftiga varningar om nedsidesrisker", skrev Dana Saporta i ett marknadsbrev.

JP Morgan skriver att uttalandet kan reprisera språkbruket från september, och lyfta risker från den "den senaste tidens globala ekonomiska och finansiella utveckling".

Det kan även signalera att en åtstramning inte kommer i mars och att ribban ligger högt för ytterligare räntehöjningar i år.

Möjlighet till en mer utförlig redogörelse för Feds hållning kommer den 10 februari, då Fed-chefen Janet Yellen håller sitt halvårsvisa tal inför kongressen.

Nu på fredag håller Bank of Japan sitt första policymöte för året. De väntas liksom Fed avvakta, även om mediauppgifter, senast på måndagen, talat om att vissa ledamöter kan vara närmare nya lättnader, vilket gav lite nedåtpress på yenen.

"Jag tror att det är för tidigt med en ny runda BOJ-stimulanser. Även om Kuroda skulle kunna skicka en signal om att mer lättnader är att vänta i närtid så är det inte tillräckligt för att utlösa en uthållig rekyl i risk och yenförsäljning", sade Valentin Marinov på Credit Agricole till Bloomberg News.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade i Davos att han inte delar marknadernas pessimism om världsekonomin och tror inte att Kinas ekonomi kommer att dämpas kraftigt. De är samtidigt fortsatt vaksamma mot utvecklingen på finansmarknaderna, där turbulensen har varit större än förutsett.

Euron stärktes sammantaget något till 1:084 mot dollarn, men är fortsatt svagare jämfört med före ECB-signalerna i förra veckan.

Svenska räntor sjönk 1 punkt överlag medan kronan stärktes 2 öre till 8:56 mot dollarn och marginellt till 9:28 mot euron från nivåerna vid fredagens stängning.

Riksbankschef Stefan Ingves sade på måndagen att Riksbanken är i sin fulla rätta att använda valutaintervention som penningpolitiskt verktyg vid behov, trots vissa frågetecken efter uttalanden från finansmarknadsminister Per Bolund. Han var i övrigt fåordig om King/Goodfriends utvärdering eller utsikterna inför februarimötet, som vad till exempel låga inflationsutfall och ECB:s åtgärder har för inverkan.

Tyck till