ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Här ökar sjukfrånvaron mest

  • Foto: TT

Antalet sjukdagar fortsätter att öka enligt Försäkringskassans prognos. Det finns dock stora skillnader mellan män och kvinnors sjukfrånvaro och olika platser i landet.  

Sjukpenningtalet för december är 10,5 dagar. Det är en är ökning med 0,1 dagar jämfört med föregående månad, vilket överensstämmer med Försäkringskassans prognos.

Sett över tid fortsätter sjukpenningtalet att öka. Siffran för december förra året var 10,5 för båda könen och motsvarande siffra för 2014 var 9,4. Sjukpenningtalet anger antalet sjukdagar per person om alla sjukdagar slås ut på alla individer.

Under december var antalet sjukdagar för kvinnor 13,7 och motsvarande siffra för män var 7,3. Det utgör en skillnad på 88 procent, vilket ligger i linje med Försäkringskassans prognos.

Högst är antalet sjukdagar, för båda könen, i Jämtlands lan, där siffran är 13,8. Lägst är siffran i Östergötland där snittet är 8,6. Nedan listas sjukpenningtalet för alla län.

Sjukpenningtalet 2015 med fördelning efter län:

Jämtlands län: 13,8
Västernorrlands län: 13,3
Örebro län: 12
Västerbottens län: 12,2
Västra Götalands län: 11,7
Dalarnas län: 11,6
Södermanlands län: 11,4
Västmanlands län: 11,4
Gävleborgs län: 11,3
Kalmar län: 11
Värmlands län: 10,9
Jönköpings län: 10,6
Norrbottens län: 10,6
Kronobergs län: 10,5
Uppsala län: 10,1
Hallands län: 9,9
Bleking län: 9,7
Gotlands län: 9,7
Skåne län: 9,4
Stockholms län: 9,3
Östergötlands län: 8,6

Listan avser kvinnor, män och samtliga åldersgrupper.
Källa: Försäkringskassan

Tyck till