ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

En BoJ på stormigt börshav

Årets börsras har slagit brett över världen.
Den japanska aktiemarknaden framstår nu som mest intressant eftersom värderingen har gått ned omotiverat mycket till följd av kaoset i Kina.

Ingen av de större börserna har undkommit marknadsfrossan. Sedan årsskiftet har samtliga större aktieindex backat. Sämst har det gått i Kina där Shanghaibörsen har rasat med nästan 17 procent.

Minst dålig är utvecklingen i Turkiet eftersom Istanbulbörsen hittills i år har sjunkit med måttliga 1,5 procent. Den turkiska liran är dock en av få valutor som sedan årsskiftet har försvagats mot den svenska kronan, vilket gör att en svensk investerare totalt har tappat 4 procent på sina turiska investeringar i år.

Att Turkiet har klarat det globala börsfallet förhållandevis bra beror på att mycket internationellt kapital redan har lämnat den turkiska marknaden och att Istanbulbörsen i fjol hade ett besvärligt år med en nedgång på 20 procent. De som har kunnat sälja kan sägas redan ha sålt varför nedgången nu blir begränsad.

Inräknat både börskurser och valutaeffekter är den ungerska Budapestbörsen minst dålig för en svensk placerare med en nedgång på 0,5 procent i år.När det gäller övriga Europabörserna har utvecklingen överlag varit sämre ju längre söderöver man har placerat sina pengar. Köpenhamn- och Helsingforsbörsen har klarat börsfallen relativt bra, medan de stora europeiska förlorarna återfinns i Milano och Aten.
Undantaget bland de nordiska börserna är Oslobörsen som har fallit med 11 procent hittills i år. Nedgången beror på oljeprisfallet som slår särskilt hårt med den norska börsen.

Den inbördes utvecklingen på världens börser är tämligen väntad med tanke på hur utsikterna för den globala ekonomin har förändrats de senaste månaderna. I tider när världskonjunkturen visar svaghetstecken, där stora institutioner drar ned sina konjunkturprognoser och där oron för kreditsmällar växer sig allt större, tenderar kapitalet att söka sig till förhållandevis trygga börser.

Det är anledningen till att exempelvis Atenbörsen och tillväxtbörser som den brasilianska tillhör årets stora förlorare medan börser i ekonomiskt stabila länder som Holland och Schweiz har klarat sig förhållandevis bra med nedgångar på cirka 5 procent. Det finns goda skäl att vara försiktig med att börja köpa på sig aktier på bred front redan nu.

Fredagens kraftiga börsuppgång där bland annat Stockholmsbörsen steg med 3,5 procent var inget lugnande tecken och särskilt inte som den starka utvecklingen inte följdes upp med en ny uppgång på måndagen.

De stora rörelserna är först och främst ett tecken på rådande osäkerhet och som Di har skrivit om tidigare brukar en verklig vändning på börsen ske först efter större nedgångar än de som varit hittills och helst ska den negativa börstrenden avslutas med en riktig urblåsning. Det har vi inte sett ännu.

Ska man ändå placera sina pengar i aktier framstår den japanska Tokyobörsen som mest köpvärd. Det finns tre skäl att tro på Tokyobörsen. För det första är det en av de aktiemarknader som har gått ned mest i år med en nedgång på drygt 10 procent i lokal valuta. Nedgången beror på allmän Asienfrossa i kölvattnet av det kraftiga kursfallet på den kinesiska börsen.

Det är dock fel att dra likhetstecken mellan Kina och Japan även om de har ett stort handelsutbyte med varandra. Den japanska ekonomin är till skillnad från den kinesiska den stora vinnaren på fallande råvarupriser och det gäller särskilt oljan eftersom Japan är en av världens största nettoimportörer av olja. Fallande oljepriser kommer att stimulera den japanska inhemska ekonomin.Till skillnad från Kina och för den delen övriga börser har dessutom de japanska företagen en positiv vinsttrend.

Tokyobörsen är den enda aktiemarknad på vilken analytikerna under det senaste året har höjt vinstprognoserna. I Europa har däremot vinstprognoserna skrivits ned med 8 procent det senaste årets och på New Yorkbörsen har analytikerna sänkt vinstprognoserna med 12 procent.

Den japanska börsen brukar vara världens högst värderade sett till p/e-tal. Stigande vinster och en svag kursutveckling har dock gjort att värderingen har gått ned till p/e 17. Därmed värderas Tokyobörsen till samma p/e-tal som världsgenomsnittet och klart mycket mindre än vad den japanska börsen brukar värderas till. Det senaste decenniet har p/e-talet varit 23. Även penningpolitiskt borde den japanska börsen att gynnas. Normalt brukar nämligen börskurserna i ett land gå starkt när centralbanken genomför penningpolitiska stimulanser, och vid sidan av euroområdet är Japan det land med lättast penningpolitik. På fredag håller centralbanken Bank of Japan, BoJ, årets första policymöte. Även om det inte kommer redan då, så spekuleras det i nya lättnader.

Vad ska man då framför allt undvika? Med tanke på den rådande osäkerheten och att det inte finns några tecken på vändning uppåt i världskonjunkturen kommer placerarna fortsätta att flytta sina pengar från osäkra till mer säkra marknader. Därmed är det läge att vara försiktig med investeringar i tillväxtekonomierna. Det gäller särskilt Kina. Trots att Shanghaibörsen är världens sämsta aktiemarknad i år verkar det finnas fallhöjd kvar sett till att börskurserna fördubblades från slutet av 2014 fram till och med första halvåret 2015.

Tyck till