ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Forska om ny kärnkraft

 • FÖR INDUSTRINS SKULL. Anders Ferbe vädjar till sin företrädare som Metallbas, statsminister Stefan Löfven, att kärnkraften måste lämnas i fred, att effektskatten avskaffas och att den svenska forskningen om fjärde generationens kärnkraft måste fortsätta. Foto: Tomas Oneborg

Vi vill varna för förhastade regeringsbeslut och ett nytt "tankeförbud" mot kärnteknik. Användningen av el kommer att öka i hela samhället och vi måste ha kapacitet att möta de behoven, skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Sverige behöver ett stabilt system för elproduktion. Säkra leveranser av el till internationellt konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för framgångsrik industri, hundratusentals jobb och finansiering av den svenska välfärden. Det kan vi klara med en praktiskt inriktad energipolitik där landets intressen ses som en helhet.

Signalerna om snabbavveckling av den svenska kärnkraften oroar både industrin och oss i IF Metall. Den vägen är farlig för ett samhälle som är så industri- och elberoende som vårt. Väl utbyggd vattenkraft, tillsammans med kärnkraft, har i decennier gett Sverige leveranssäker och näst intill koldioxidfri el till priser som stått sig väl internationellt.

Nu är det stabila energisystemet hotat. Med låga elpriser och hög effektskatt förlorar kärnkraftsbolagen lönsamhet. Ägarna meddelar att fler reaktorer kan behöva stängas. Medlen till kärnforskningen sinar.

Även vattenkraften har lönsamhetsproblem. Regleringar kan äventyra upp till en femtedel av produktionen av vattenkraftsel.

Under hot om så många negativa förändringar hissar vi varningsflagg för förhastade regeringsbeslut och tankeförbud mot kärnteknik.

Energikommissionen ska presentera bra och parlamentariskt breda lösningar för 2025 och därefter. Fram till dess behövs en bro som säkrar konkurrenskraft och nyindustrialisering av Sverige. För att bygga den bron behöver tre viktiga förutsättningar komma på plats.

 • Stoppa nedläggningen av dagens kärnkraft.
  Befintlig kärnkraft behöver användas livslängden ut och ett villkor för det är att effektskatten på kärnkraft tas bort. Ett sådant besked är oerhört viktigt. Då kan industrin lita på att det även kortsiktigt finns säker och prisvärd tillgång till el.
 • Medel till kärnteknisk forskning – avstå från tankeförbud.
  Sverige har, och kommer att ha, behov av forsknings- och utvecklingskompetens inom kärnteknik. Den är nödvändig för att producera el i våra befintliga kärnkraftverk och för att klara avvecklingen. Även ur säkerhetssynpunkt talar starka skäl för att Sverige bör ligga i täten inom forskning och utveckling.
  Signalerna om att avveckla den kärntekniska forskningen är lika fel som att återinföra tankeförbud mot kärnteknik. Då kommer framstående svensk forskning om fjärde generationens kärnkraftsreaktorer att tacka för kaffet och flytta till andra länder.
  Den nya typen av kärnreaktorer står nära kommersialisering. Tekniken bygger bland annat på återanvändning av kärnbränsle som ger banbrytande förbättringar på miljöområdet. Möjligheterna som detta ska Sverige inte avvisa.
 • Värna vattenkraften.
  Ungefär 45 procent av vårt elbehov möts av den samlade produktionen i cirka 1.800 vattenkraftverk. Vattenkraften är vår renaste och viktigaste källa till förnybar elproduktion. Reglerförmågan är unik, eftersom vatten kan lagras och användas vid behov.
  Vid nya tillståndsgivningar kan emellertid lokala miljöintressen sätta stopp för äldre vattenkraftverk. Sett till landet som helhet skulle det vara djupt olyckligt.
  För att bevara den biologiska mångfalden behövs i stället en modern reglering som gör vattenkraften mer flexibel. I takt med att kompletterande elproduktion från i första hand vind, biomassa och sol ökar, kan vattenkraften få en ny roll genom sin unika förmåga till lagring och produktion av el vid behov.


Sverige måste
ha kapacitet och kompetens att möta högt uppsatta klimatmål. Räkna därför med ökad elanvändning i framtiden. Sverige går mot nyindustrialisering, delar av basindustrin är beroende av stabil el och elbilar blir allt vanligare.

I ett stabilt system för produktion av el finns vattenkraften i basen. Även kärnkraften kommer framöver att leverera baskraft. Utöver det kan intermittent kraft från vind, biomassa och sol fasas in i systemet. För att klara den tekniska omställningen är det nödvändigt att långsiktigt säkra kompetens och resurser inom forskning och utveckling.

Med ett sådant system kan vi bygga den bro som ger stabilitet och helhet – och som får en avgörande betydelse för framtiden – för industrin, hundratusentals jobb och välfärden.

 

Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall

Tyck till