ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Miljard ska ge fler möten i vården

Sjukvårdspersonalen ska få bättre kompetens och möjlighet att utföra sina egentliga arbetsuppgifter — och mötena med patienterna ska bli fler och längre.
Ett avtal om statligt stöd på en miljard kronor till vården har slutits.

"Vi vill att de medarbetare som finns ska kunna använda mer av sitt kunnande och mer av sin tid till direkt värdeskapande möten med patienten, och få bort sådant som tar bort fokus från det. Vi vill också ännu bättre än i dag se till att det finns tillgång till den kompetens som verkligen behövs", säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Efter ett avtal mellan regeringen och SKL fördelas nu en miljard kronor till landstingen och regionerna. De får olika mycket pengar beroende på befolkningsmängd och de ska i mars 2017 rapportera hur pengarna har använts.

En del är exempelvis att inom IT-systemen harmonisera märkningen av prover från laboratorier samt begreppen som förs in i patienternas journaler. En av flera följder av dagens brister är dubbelarbete och att tiden mellan personal och patient blir lidande.

"Man kan tvingas lägga in samma uppgifter två gånger", säger Karlsson.

En annan sak som pengarna ska användas till är att se till att medarbetarnas kompetens används bättre, men också till kartläggningar av vilka kompetenser som behövs inom fem-tio år.

"Det ska användas i diskussioner med staten och med organ som tillhandahåller utbildningar för vårdpersonal", säger Karlsson.

Det kan handla om att det ska in fler moment i utbildningarna, att de medarbetare som finns ska ha tillgång till kompetensutveckling — men också att klargöra framtida planeringsförutsättningar.

Lena Micko (S) är ordförande i SKL:s styrelse och hon anser att pengarna behövs i landstingen och regionerna.

"Det här löser inte alla problem, men det är ett bra exempel på att vi kan använda resurserna bättre genom att samarbeta", säger hon till Svenska Dagbladet.

Tyck till