ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 16 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Så slår dyrare boende

Många hushåll tål inte ens relativt små ökningar av boendekostnaderna, visar en färsk undersökning.
För dem som inte har lytt uppmaningen att spara och amortera är det hög tid att styra bort från konsumtionsfesten, är ekonomernas råd.

Hela fyra av tio hushåll skulle bara tåla en ökning av bostadskostnaderna med 20 procent eller mindre innan de fick en problematisk situation. Det uppger de tillfrågade i en undersökning som Demoskop har genomfört för SEB:s räkning.

”Det är anmärkningsvärt att så många anser att de får problem så pass tidigt. Höjningar av boendekostnaderna med upp till 50 procent är ingen science fiction – det måste hushållen vara beredda att klara”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Både dagens låga räntor och energipriser kan väntas stiga framöver, poängterar han, och därtill hägrar amorteringskravet.

”Det hade varit önskvärt med en större motståndskraft.”

De höga hushållsskulderna, underblåsta av låga räntor, är en förklaring till varför en del hushåll i dag är så känsliga för räntehöjningar säger Jens Magnusson.

Om räntan går upp med 1 procentenhet till 3 procent, så kan det för ett högt belånat hushåll motsvara en 25-procentig ökning av bostadskostnaderna.

”Det är absolut inte en hög ränta i ett historiskt perspektiv, men skulle förmodligen bli kännbart för en ganska stor andel hushåll”, konstaterar Jens Magnusson.

Men även om hushållen uppger att ökade boendekostnader skulle bli problematiskt, så skulle de sannolikt klara det, poängterar han.

”Det här betyder inte att hushållen kommer att tvingas sälja hus och hem. Men det finns en uppenbar risk att de börjar dra in på sin konsumtion, vilket kan få effekt på konjunkturen.”

En del hushåll har vant sig vid en relativt dyr livsstil i och med de låga räntorna, menar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. Inte heller hon tror att högre boendekostnader kommer att tvinga hushåll att flytta.

”Däremot blir annat kännbart. Du kanske semestrar hemma eller i fjällen i stället för att åka till Alperna.”

För hushåll som har sett de låga räntorna som ett ökat konsumtionsutrymme och har små marginaler är det dags att tänka om – och det är inte för sent menar Jens Magnusson.

”Ju mer du hinner amortera och spara när räntorna är låga desto bättre.”

Claudia Wörmann kommer med samma uppmaning.

”Undersökningen talar för att hushållen bör amortera som bara den nu när det är en lågräntemiljö så att de blir mindre känsliga.”

Medan bostadsrättsinnehavarna i snitt uppskattar att deras boendekostnad kan öka med 42 procent innan de får problem, är motsvarande siffra för hyresrättsinnehavarna 23 procent.

”De som äger sina bostäder har normalt sett högre inkomster och bättre marginaler och klarar större svängningar. Hyresnivåerna fluktuerar mindre, så det finns en logik i det”, säger Jens Magnusson.

En relativt stor grupp tycks också ha det mycket väl förspänt och uppger att de skulle tåla en fördubbling av boendekostnaderna – hela 14 procent av bostadsrättsinnehavarna. Motsvarande siffra för dem som hyr sin bostad är endast 2 procent.

De låga räntorna är en förklaring till den stora klyftan, men den kan komma att minska när räntorna stiger menar Claudia Wörmann.

Hela 30 procent av höginkomsttagarna säger sig klara en fördubbling av boendekostnaderna, och bland företagare är andelen en fjärdedel. Det står i bjärt kontrast till studerande och pensionärer, där knappt några alls klarar så kraftiga ökningar.

En ökning av boendekostnaderna behöver inte bara slå hårt mot grupper som konsumerar mycket, menar Claudia Wörmann.

”Det kan bli kännbart för pensionärer som inte har dyra vanor men som har låga inkomster och det mesta av sitt kapital inlåst i boendet.”

SEB:s boprisindikator, som nyligen publicerades, visar på ett tydligt fall i hushållens förväntningar på bostadspriserna framöver, vilket kan få hushållen att hålla hårdare i plånboken tror Jens Magnusson.

När hushållen säger sig vara så känsliga för ökade boendekostnader finns en uppenbar risk med att samtidigt blåsa på med fler åtgärder än amorteringskravet, så som slopade ränteavdrag och ett skuldkvotstak menar Jens Magnusson.

”Det talar för att det är klokt att göra en sak i taget och se vad effekten blir.”

Tyck till