ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Utan bättre optioner inga växande företag

  • TEKNIKSPRÅNG? Vad tycker vi att färdigutbildade teknikexperter ska göra? Om vi vill att de inte bara ska vara anställda utan också starta egna företag från grunden – då måste ett optionssystem fungera, så att anställda kan vara med och dela risken.

De senaste tiden har Pontus Braunerhjelm och Olof Stenhammar på Di Debatt diskuterat nya lösningar för personaloptioner. Den förstnämnde är entreprenörsexpert och statlig utredare och den sistnämnde är välkänd optionspionjär och grundare av det mäklarföretag som senare blev börsägaren OMX.

Debatten dem emellan illustrerar spänningsfältet mellan realism och visioner i den svenska skattedebatten.

Pontus Braunerhjelm pläderade den 8/1 tillsammans med 13 tunga företagare för en förenklad skattemodell. Den som avstår en del av sin lön för att i stället få personaloptioner ska senare betala inkomstskatt på det minskade lönebeloppet och sedan kapitalskatt på resten av vinsten. Blir det ingen vinst alls blir det heller ingen skatt på optionerna.

Olof Stenhammar tyckte (19/1) att det verkade krångligt och förordade att vinst på personaloptioner helt enkelt skulle beskattas i sin helhet som inkomst av kapital.

Men Pontus Braunerhjelm och Recipharm-grundaren Lars Backsell tyckte (22/1) att Olof Stenhammar är politiskt naiv. Ett så radikalt förslag skulle bara leda till att optionsfrågan dras i långbänk.

Pontus Braunerhjelm är nationalekonom på KTH och ordförande i den statliga Entreprenörskapsutredningen. Han vet därför en hel del om realiteterna i politiken. Hans utredning tillsattes av alliansregeringen men efter regeringsskiftet lades utredningen ned och en ny tillsattes, också under Pontus Braunerhjelms ledning. I de nya utredningsdirektiven var skattefrågorna omsorgsfullt bortopererade.

Tyvärr har Pontus Braunerhjelm rätt. När det gäller valet mellan skatter och incitament går skatter alltid först i Sverige. Det införs inga skattefördelar om det finns en minsta risk att de kan missbrukas. Politikernas bild av företagare är, något tillspetsat, att det är personer som alltid ska ha samma skatt som om de vore anställda.

Ett annat, rimligare perspektiv, är att fråga sig varför olika investeringar som innebär likartat risktagande ska beskattas så olika. Den som investerar i börsnoterade aktier betalar 30 procent i kapitalskatt på vinsten. Den som investerar i onoterade företag betalar 25 procent. Den som investerar via det nya investeringssparkontot får ofta ännu lägre skatt. Men de som investerar i det företag där de är verksamma får i vissa fall en skatt på 60 procent. Och de som sänker sin lön för att i stället få optioner i framtida värdeutveckling i ett växande företag får också skatta upp till 60 procent. Plus arbetsgivaravgift.

Detta är ett stort problem för mindre företag som vill utveckla sina innovationer. När ett sådant företag ska locka talanger finns det sällan pengar att betala konkurrenskraftiga löner. Det naturliga är i stället att man inbjuder den nyanställda att dela risken i företaget och därmed få del av framtida värdeutveckling. I dag är den vägen i praktiken stängd.

Varför ska exempelvis en välavlönad systemtekniker lämna sin anställning på ett stort företag för att ta ett lägre avlönat jobb på ett nystartat företag om de optioner som följer med anställningen beskattas med 60 procent när de omvandlas till aktier? Och hur ska det nystartade företaget kunna budgetera för de arbetsgivaravgifter som ska betalas när optionerna utnyttjas? Det går ju inte att veta i förväg hur mycket värda de kommer att bli.

Om två månader kommer den så kallade Incitamentsutredningen att lämna ett förslag till nya skatteregler för optioner och andra aktierelaterade förmåner. Rimligen måste det då komma ett förslag som underlättar personaloptioner.

Då är det upp till regeringspartierna att visa att de menar allvar med att stärka innovationsklimatet. De måste ta ställning för att det ska premieras att man äger värdepapper i sitt eget bolag snarare än på börsen eller i pensionsfonder. Och de behöver göra klart att det måste få löna sig att ta risk.

Tyck till