ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kommunal bröt policy – köpte aktier i Attendo

  • Foto: TT

Fackförbundet Kommunal köpte 42.000 aktier i Attendo i samband med att vårdkoncernen börsnoterades den 30 november, trots ett uttalat motstånd mot vinster i välfärden.

Köpet i det riskkapitalkontrollerade bolaget utgjorde fackförbundets största kända aktieinvestering under det fjärde kvartalet, och posten är värd strax under 3 miljoner kronor med torsdagens börskurs, enligt statistik över ägarförändringar från ägardatatjänsten Holdings.

Kommunals hela svenska börsportfölj är värd 385 miljoner kronor enligt Holdings, och vid årsskiftet 2014/15 var förbundets långfristiga totala värdepappersinnehav värt strax under 3 miljarder kronor.

Sedan kongressen 2013 verkar Kommunal, som organiserar bland annat sjuksköterskor, för att en "nonprofitprincip" ska råda i vård, skola och omsorg, enligt vad den LO-ägda tidningen Arbetet då rapporterade.

"Kongressombud, vi har lyssnat på er och hört att ni har en stor oro och ängslan för vad vinstuttag i välfärden betyder. Därför beslutar vi att bifalla motionen", sade förbundsordföranden Annelie Nordström vid kongressen och möttes enligt tidningen av jubel.

"Kommunal menar att det finns en konflikt mellan vinstintresse och de välfärdspolitiska målen, framför allt i verksamheter som tar hand om människor", heter det i en färsk rapport - daterad 20 januari, men överträffad i mediegenomslag av att ordförande Annelie Nordström samma dag aviserade sin avgång.

Attendos finansiella mål innebär en tillväxt på 7 procent och en rörelsemarginal före avskrivningar på cirka 9 procent. Enligt utdelningspolicyn för bolaget, som efter börsnoteringen ägs till 18,3 procent av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, ska 30 procent av nettovinsten delas ut.

Enligt Robin Ljungqvist, pressekreterare på Kommunal, ingår Attendoinnehavet i en del av Kommunals värdepappersportfölj som förvaltas av Swedbank Robur.

"Förbundet köper och säljer inte enskilda aktier. Aktier för cirka 200 miljoner kronor förvaltas därför diskretionärt av Robur. Inflytande över dessa placeringar sker genom vårt placeringsreglemente, som följer FN:s globala uppförandekod, OECD:s riktlinjer med mera", läser han ur ett skriftligt uttalande från Kommunals ekonomiavdelning.

 

Finns det ingen instruktion till Robur att inte investera i sådant som går emot Kommunals egna principer?

 

"I likhet med andra fackförbund kan Kommunal som finansiell placering äga aktier i bolag där förbundets medlemmar är anställda. Sannolikt har också förvaltare av våra medlemmars pensionsmedel och försäkringspengar innehav i Attendo", läser han vidare och skickar över placeringsreglementet, som antogs i december 2014.

Där finns regler mot att investera i företag som kan förknippas med bland annat pornografi. Några nonprofitprinciper inom vård, skola och omsorg syns dock inte till.

Tyck till