ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Naivt att hoppas på USA-modell

Vi har stor respekt för Olof Stenhammars entreprenörsgärning och i princip drar vi åt samma håll: personaloptioner är ett viktigt men i Sverige underutnyttjat instrument för att bygga framgångsrika företag.

Det är också lätt att hålla med Olof Stenhammar (Di Debatt den 19 januari) i hans slutsats att det enklaste vore att införa ett amerikanskt system där alla kan tilldelas personaloptioner och vinsten beskattas som inkomst av kapital.

Vad han bortser från är att dagens svenska skattesystem inte har några likheter med det amerikanska.

Det är få länder i världen som har så stora skillnader mellan beskattning av arbets- och kapitalinkomster som Sverige. Om höginkomsttagare skulle ha möjlighet att byta ut en sammantagen inkomstbeskattning på cirka 70 procent (inklusive arbetsgivaravgifter) mot en optionsbeskattning på cirka 30 procent finns det en uppenbar risk att skattebasen skulle urholkas.

Att få politiskt acceptans för att kunna utnyttja ett sådant skattearbitrage förefaller inte troligt utan snarare politiskt naivt. Ett plattare skattesystem är en tänkbar alternativ väg, men optionsbeskattningen är en alltför viktig fråga för att dra i långbänk.

Svårigheten att beräkna ”normallöner” ska inte underskattas. Statistik på löneinkomster klassificerat på funktion eller yrke finns dock enkelt tillgänglig och skulle kunna utgöra basen i sådant system.

Vi pekar i vår artikel (Di Debatt den 8 januari) på att detaljerna – Olof Stenhammar pekar på några – måste utredas noga men det faller inte inom ramen för uppgifterna inom Entreprenörskapsutredningen.

Vårt huvudsyfte var att lyfta fram alternativ till de förslag som hittills har framkommit i debatten och som kopplats till incitamentsutredningens arbete. I dessa förslag ska de nya optionsreglerna endast gälla för vissa branscher eller för relativt nystartade och små företag, ”innovationsföretag”.

Vi tror att framtidens tillväxtföretag kommer skapas inom områden som vi i dag inte kan förutse och vill därför ha ett regelverk som gäller för alla företag. Vi förordar därför ett enklare förslag – dock inte fullt så enkelt som Olof Stenhammars – där vi bedömer möjligheterna till politisk acceptans mycket större än för en renodlad amerikansk variant.

Ett ytterligare alternativ är ett tydligare och delvis reformerat regelverk för teckningsoptioner. Båda dessa förslag skulle bidra till förbättrade tillväxtmöjligheter för svenska tillväxtföretag oavsett bransch eller företagets ålder.

Pontus Braunerhjelm, professor, Entreprenörskapsutredningen
Lars Backsell, grundare Recipharm, ordförande referensgruppen till Entreprenörskapsutredningen

Läs Olof Stenhammars debattartikel här.

Läs Pontus Braunerhjelms och Lars Backsell med fleras debattartikel här.

Tyck till