ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Förnyat missmod på marknaderna

Missmodet tog återigen överhanden på de finansiella marknaderna på onsdagen vilket manifesterades i fortsatt sjunkande oljepriser, fallande börskurser och sjunkande statspappersräntor. Dollarn försvagades också initialt men tog senare tillbaka en god del av nedgången.

Marknadsaktörer uppgav för Bloomberg News att roten till oron fortsatt ligger i obalanserna mellan utbud och efterfrågan på olja. "Så till dess att oljepriserna lugnar ner sig kommer aktiemarknaden ha problem", sade Chihoro Ohta, chef för investerarinformation vid SMBC Nikko Securities i Tokyo.

Oljepriserna fortsätter att pressas nedåt på onsdagen, efter markanta nedgångar på tisdagen, vilket till stor del var kopplade till en rapport från International Energy Agency som varnade för att marknaderna kan "drunkna i överutbud".

Oljemarknadsaktörer är fortsatt osäkra på effekterna av det ökade utbudet från Iran, men "när marknaden väl får ett grepp om Irans potential blir det troligen mindre osäkerhet på marknaden", säger Angus Nicholson, analytiker vid IG Ltd i Melbourne, till Bloomberg News.

De låga oljepriserna pressade också den ryska rubeln till nya bottenrekord mot dollarn, vid svensk stängning kostade en dollar närmare 81:40, att jämföra med cirka 72:50 vid årsskiftet.

Dollarn handlades tillfälligt under 116 mot japanska yen, den lägsta nivån på ett år, men vände senare upp efter att en japansk regeringsföreträdare sade att "regeringen noga bevakar valutamarknaden.

Den brittiska arbetsmarknaden visade fortsatta styrketecken i november/december; antalet arbetslösa sjönk oväntat i december samtidigt som novemberdata justerades till en nedgång från en tidigare rapporterad uppgång.

Arbetslösheten sjönk också oväntat till 5,1 procent under tremånadersperioden till och med november, från 5,2 procent till och med oktober. Det var den lägsta nivån sedan januari 2006. Däremot sjönk löneökningstakten samtidigt mer än väntat, till 2,0 procent i november från 2,4 procent i oktober.

"Det är mer av det samma: kontrasterande signaler från starkare sysselsättning och svagare löneökningar har kommit tillbaka för att spöka för (Bank of England)", skrev UniCredit-ekonomen Daniel Vernazza i ett kundbrev.

Svenska statsobligationsräntor sjönk med 1-9 punkter på onsdagen, tioårsräntan ner 9 punkter, till 0,71 procent, medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 22 punkter (25).

Euron stärktes 6 öre mot kronan, till 9:36, medan dollarn stärktes drygt 4 öre till 8:58. TCW-index steg till 129,41 (128,56).

TNS SIFO Prosperas mätning av inflationsförväntningarna bland marknadsaktörer visade att förväntningarna på ett års sikt sjönk till 1,1 procent, från 1,2 procent i december, men Riksbanken lugnas nog av att förväntningarna på fem års sikt samtidigt ändå steg från 1,8 till 1,9 procent (egentligen från 1,84 till 1,86 procent).

Erik Pensers chefekonom Sven-Arne Svensson presenterade en ny konjunkturprognos på förmiddagen, han räknar med att den svenska BNP-tillväxten bromsar in i år efter en ökning med 3,6 procent 2015. BNP väntas ändå öka med 3,0 procent i år med stöd av en stor befolkningsökning som ger stöd till ökad detaljhandelsförsäljning och offentlig konsumtion. 2017 väntas BNP öka 2,4 procent.

USA-data på onsdagen visade att KPI sjönk 0,1 procent mellan november och december medan kärn-KPI steg 0,1. Det var lägre än väntade 0,0 respektive 0,2 procent, men det räckte ändå till att lyfta kärninflationstakten från 2,0 procent i november till 2,1 procent i december, i linje med prognos.

RDQ Economics noterade i ett kundbrev att medan finansmarknaderna är helt fokuserade på oljepriset fortsätter ändå den amerikanska inflationstakten att stiga, och de ser inga tecken på att de låga energipriserna spiller över i kärninflationen.

Bostadsbyggandet i USA sjönk oväntat med 2,5 procent i december, från en något uppreviderad nivå i november, väntat +2,3 procent. Byggloven minskade däremot mindre än väntat, från en hög nivå i november.

Marknadsaktörer uppger för Bloomberg News att efterfrågan på bostäder finns där, men byggarna aktar sig för att ligga före efterfrågan på grund av oro för att tillväxten ska vända ned.

Den amerikanska tvåårsräntan sjönk 4 punkter, till 0,82 procent, medan tioårsräntan sjönk 7 punkter, till 1,98 procent.

Tyck till