ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Orimligt höja skatten för entreprenörerna

  • FÖRSÄMRA INTE. Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) bör inte skärpa företagarnas skatter. När Per Bolund var i opposition skrev han på Di Debatt om behovet av rimliga företagarskatter – nu har han chans att påverka detta på riktigt.

Vill vi ha fler företagare? Vill vi ha fler som tar risk? Vill vi ha fler snabbväxande företag? Svaret är ja i de flesta politiska läger.

Ändå har regeringen vidtagit åtgärder som går i motsatt riktning. Just nu sitter en utredning och bedömer hur skatten på entreprenörer ska kunna höjas.
Regeringen måste byta inställning när det gäller företagarskatter och hellre göra upp med alliansen inom ramen för en kommande skattereform. Och under tiden ge en tydlig signal till tillväxtföretagen att de inte ska drabbas av höjda skatter.

Det handlar om 3:12-reglerna, den extraskatt som entreprenörer måste betala på sin utdelning och reavinst. Det är ett system som har gått fram och tillbaka när det gäller reglernas utformning och olika gränsvärden. Ändringarna har varit relativt stora och inte alltid följt ett logiskt mönster.

3:12-reglerna infördes efter skattereformen i början av 1990-talet. Det handlade om att företagare inte skulle omvandla högbeskattad lön till lågbeskattad utdelning.

2006 gjordes reglerna mer generösa. Meningen var att företag med många anställda inte skulle missgynnas. Alliansregeringen gjorde sedan flera ändringar; bland annat sänktes skatten på den del som man fick betala kapitalskatt på, från 30 till 20 procent.

För tre år sedan rasade kritiken mot konsultbolag som enligt politikerna utnyttjade 3:12-reglerna på fel sätt. Medarbetarna blev delägare i stället för anställda och kunde på så sätt utnyttja en lägre skatt. Alliansregeringen aviserade en skärpning av reglerna men fick kalla fötter efter massiv kritik från företagarvärlden och senare från Lagrådet.Förslaget lindrades, men kvar fanns kravet att en delägare var tvungen att ha 4 procent av aktierna i ett företag för att i huvudsak få utnyttja 3:12-reglerna.

Ett halvår före valet 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning som skulle se över reglerna om avyttring av företag. Grundregeln är nämligen att den företagare som är aktiv i sitt bolag och som säljer det måste deklarera stor del av vinsten som inkomst av tjänst. Därför lägger företagare gärna bolaget ”i träda” i fem år för att slippa detta.

S–MP-regeringen kompletterade med ett nytt utredningsuppdrag som handlar om att rätta till att reglerna har blivit alltför generösa när det gäller hur mycket utdelning som får tas ut till låg beskattning.

På ett närmast ingenjörsmässigt sätt ska utredningen kalibrera systemet så att man inte motverkar ökat entreprenörskap men ändå se till att reglerna uppnår syftet att förhindra skatteplanering.

Utredningen har skapat oro bland företagare vilket i sin tur bäddar för att många passar på att ta ut maximal sparad utdelning från tidigare år. Ingen kan ju veta vad som händer när ett utdelningsutrymme sparas till framtiden om skattereglerna ändras. När regeringen signalerar en skärpning agerar alltså företagen på detta sätt och får därmed mindre kapital att växa vidare.

3:12-reglerna drabbar både levebrödsföretagare och storföretagare med hundratals anställda. Den sistnämnda kategorin kan använda en regel som bygger på den totala lönesumman och deras utdelningsskatt blir ofta låg. Den förstnämnda kategorin, enmansföretagare, drabbas om de är framgångsrika främst på så sätt att de måste vara borta från sitt eget bolag i fem år för att kunna ta ut kapital ur bolaget till 25 procent (plus bolagsskatt).

Det är synnerligen krångliga regler som gynnar en hel rådgivarbransch. Det är regler som syftar till att täppa till möjligheter att betala lägre skatt än inkomstskatt – som om 59–60 procents skatt är det mest rättvisa i världen.

Det är ett dilemma att reglerna kan användas av dem som ”egentligen” borde vara anställda. Men det är också svårt att se hur man ska kunna komma åt detta utan att ha regler som slår mot allt företagande. Skatteregler som stimulerar tillväxt kan också missbrukas och detta får vi leva med.

Det är ängsligt av regeringen att vilja skärpa företagarskatterna. Finansminister Magdalena Andersson och departementskollegan Per Bolund borde i stället driva en förenkling av 3:12-reglerna. Kanske att all utdelning över ett visst lönebelopp beskattas som inkomst av kapital.

Politikerna måste förstå att anställning och företagande är olika saker. De som driver ett eget företag tar en risk. De avstår från en del av trygghetssystemet. De bidrar till tillväxt. För att nya företagare ska uppstå och för att de ska växa måste skatten vara rimlig.

Tyck till