ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Forskare flyr landet

  • SPRIDNINGSEFFEKT. Kärnkraftsforskningen i Sverige går på sparlåga.

Regeringen håller i det tysta på att svälta ut den kärntekniska forskningen i Sverige, som nu hotas av nedläggning på grund av resursbrist.
Samtidigt är det internationella intresset stort och flera av de svenska forskarna – som anses världsledande – lämnar nu landet.

Di avslöjade i augusti 2014 att alliansregeringen utredde möjligheten att bygga en forskningsreaktor i Sverige för att pröva den fjärde generationens kärnkraftsteknik. Men något beslut fattades aldrig före valet, delvis på grund av att allianspartierna var djupt splittrade i frågan och sedan de rödgröna tog över makten har frågan begravts.

Nu hotas forskningen, där Sverige haft en världsledande position, av nedläggning. De senaste åren har medlen till forskningen successivt strypts.

Bland annat har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, strypt sina anslag i takt med att Vattenfalls intresse för nya reaktorer har svalnat. Forskningen har endast överlevt med hjälp av EU-stöd. Men EU, som har satsat 100 miljoner kronor på ett forskningsprojekt om den fjärde generationens kärnkraft som letts av Chalmers, kräver nationell medfinansiering och i juni är det slut på EU-pengarna.

”Vi har fått trappa ned forskningen successivt och när nu EU-medlen är slut är risken stor att hela den här forskningen försvinner i Sverige eftersom det inte finns några pengar”, säger Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning samt kärnkemi på Chalmers.

Han var en av de drivande bakom projektet att bygga forskningsreaktorn. Tekniken går ut på att skapa ett system där man tar till vara på kärnbränslet upp till 100 gånger mer effektivt än i dagens reaktorer. En av de stora fördelarna med tekniken är att det befintliga kärnavfallet återanvänds, vilket gör att det som senare ska slutförvaras blir klart mindre radioaktivt.

”Det känns hemskt tråkigt att detta nu läggs ned. Kunskapen vi byggt upp lever farligt på grund av ointresset från svenska politikers sida. Vi riskerar att bli helt omsprungna”, säger Christian Ekberg.

För samtidigt är intresset desto större från andra länder. Christian Ekberg är nu själv på väg till Australien, där intresset är stort för den svenska kunskapen.

”De har inte haft någon kärnkraft fram till nu, och de ska undersöka om man ska gå direkt från noll till fjärde generationens kärnkraft”, säger Christian Ekberg, som har varit på möten på den australiska ambassaden.

En annan världsledande svensk forskare som är på väg att lämna Sverige är Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH. Han befinner sig i Kanada, som satsar stort på utvecklingen av nya reaktorer.

”Jag själv är ett väldigt konkret exempel på vad som sker. Det finns inga möjligheter att utveckla den här tekniken i Sverige och då flyttar forskningen utomlands”, säger han och fortsätter:

”I Kanada finns det en marknad för små avancerade kärnkraftverk. Det finns både en industri som stödjer den här typen av initiativ och en regering som är ser positivt på forskningen inom området.”

Hur ser du på att svensk forskning avvecklas?
”Det är väldigt sorgligt för Sverige.”

I onsdagens Di kritiserade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson bristen på forskningsresurser, och uppmanade regeringen att skjuta till pengar. Men några sådana planer tycks inte finnas.

”Regeringen har en utgångspunkt att vi ska ha 100 procent förnybar energi”, säger statsminister Stefan Löfven.

Tyck till