ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så kunde Margot Wallström ha löst sitt bostadsproblem

  • Foto: Bram Janssen

Turerna kring fackförbundet Kommunal och hyreskontraktet till utrikesminister Margot Wallström fortsätter. Det visar hur absurt det är att politiken under så många år har abdikerat från sitt ansvar för bostadsfrågorna, skriver Hyresgästföreningens Marie Linder och Erik Elmgren.

Turerna kring Margot Wallströms boende visar hur absurt det är att politiken, oavsett färg på regering, under så många år har abdikerat från sitt ansvar för bostadsfrågorna.

Som nyinflyttad stötte Margot Wallström på samma problem som alla andra som flyttar till jobb eller utbildning i områden med hög tillväxt och brist på bostäder möter.

Och som andra i samma sits fanns det i praktiken fem vägar för henne att gå; ställa sig i den kommunala bostadskön, försöka få en bostad hos en privat fastighetsägare, hitta en bostad utanför storstadsområdet, hyra i andrahand eller köpa sig en bostadsrätt eller villa.

Med tanke på den enorma brist på bostäder som råder i alla boendeformer och att både andrahandshyror och priser på ägt boende har skjutit i höjden så är det inte ett enkelt val.

Marknadshyresivrare missar naturligtvis aldrig en chans att träda fram och lasta förhandlingssystemet för allt elände bostadsbristen för med sig. Det påstås att om vi bara haft fri(are) hyressättning så hade det funnits gott om möjligheter för vem som helst att skaffa ett boende. Annars hade det bara varit att köpa sig förbi alla köer, det är ju så en fri marknad fungerar.

Men det finns ingen fakta presenterad som visar att marknadshyror skulle öka nyproduktionen av bostäder, snarare tvärtom. Det största problemet på dagens bostadsmarknad är dessutom inte att folk betalar för lite utan för mycket för sitt boende och att det råder stor brist på bostäder, inte minst hyresrätter. Det är alldeles uppenbart att det behöver byggas mycket mer, det behöver byggas till rimliga hyror och det behöver byggas nu.

Den ideologiskt motiverade utförsäljningen av tiotusentals hyresrätter bara i Stockholm har knappast gjort valmöjligheterna större. Detta kommenteras dock sällan av dem som vill ha friare hyressättning.

För stora delar av befolkningen är inte lösningen att byggbolag enbart fortsätter bygga dyra bostäder i attraktiva lägen. Vi måste öka byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster.

Det krävs en rejäl satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Men för att det ska bli möjligt behöver staten förbättra de ekonomiska villkoren för byggandet.

Det finns många goda exempel på kommuner som har tagit sitt samhällsansvar, som Uppsala, Örebro och Sundbyberg. Men det behövs många fler kommuner som vågar och framför allt vill bygga.

De behöver ställa mark till förfogande, utarbeta detaljplaner som möjliggör fler bostäder, ha tillräckliga resurser för bra planhandläggning, öronmärka mark för hyresrätter och ge möjligheter för fler byggföretag att bygga.

Det behövs också en tydligare koppling mellan satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter. Skapandet av attraktiva boendemiljöer är beroende av att transporter och annan infrastruktur byggs ut samtidigt.

Staten behöver också förändra beskattningen mellan det ägda och det hyrda. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda.

Ett ökat byggande som kombineras med att ännu fler privata fastighetsägare lämnar lediga lägenheter till den kommunala bostadskön och ett aktivt arbete bland fler fastighetsägare för att få bort handeln med svartkontrakt, som medlemsföretagen i SABO nu gör, ökar möjligheten för fler att kunna hyra en bostad.

Hyresgäster och fastighetsägare har ett delat ansvar för hyressättningen i Sverige och vi tar det på stort allvar. När nu även politiken samlas i blocköverskridande samtal finns alla möjligheter för bostadspolitiken att ta stora kliv framåt, kliv som skulle möjliggöra för både statsråd och övriga medborgare att lättare hitta en bostad.

Det är dags att hantera bostadspolitiken som den samhällsfråga den är. För det krävs kloka och handlingskraftiga politiker som förbättrar förutsättningarna för ett ökat byggande och förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Erik Elmgren, förhandlingschef, Hyresgästföreningen

Tyck till