ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

New Wave växer igen – men det har kostat

Efter sju års ökenvandring har New Vawe hittat tillbaka till tillväxtspåret. Grundaren, storägaren och vd:n Torsten Jansson säger att han inte varit så här positiv sedan 1997.
Investerarna är inte lika optimistiska.

Efter 17 års obruten svit av tillväxt, varav de senaste fem med 20 procent i snitt, toppade försäljningen i New Wave på 4,6 miljarder kronor 2008. Först i siffrorna för 2015, som presenteras den 11 februari, förväntas bolaget matcha omsättningsrekordet. Men tillväxten har än så länge varit dyrköpt och lönsamheten är under press. Medan rörelsemarginalen under de goda åren före finanskrisen låg strax under 10 procent, väntas den för 2015 bara bli drygt hälften så hög på 5,4 procent.

"Punkt nummer ett har varit att få fart på tillväxten, vilket vi under 2015 har visat att vi klarar av. Nummer två är att lyfta rörelsemarginalen. Det är något som kommer börja synas i år", säger Torsten Jansson till Di.

Du säger att du inte varit så här positiv sedan 1997, året då du noterade bolaget. Vad är det som gör dig så oerhört positiv?
"Vi befinner oss i slutet av en kraftig investeringsfas, där vi har släppt nya kollektioner och varumärken som Cottover. Vi har investerat hårt i marknadsföring och byggt ut våra säljkårer. Vi har satsat på produktutveckling och byggt upp våra lager, vilket medför högre hyror och ökade finansiella kostnader. Större varulager betyder samtidigt att vi har nöjda kunder och vi tar i dag ordentligt med marknadsandelar, vilket jag räknar med att vi ska fortsätta att göra."

"Vi blev ganska sargade under finanskrisen när vi drog ned varulagret och produktutvecklingen och det är egentligen först nu vi står starkt rustade igen. Jag ser att vi i dag är i samma läge som när vi kom till börsen 1997, då vi fick en stark tillväxt under många år."

Under de tre första kvartalen 2015 hade ni en tillväxt på 18 procent, eller 8 procent justerat för valutaeffekter. Vad är en uthållig tillväxttakt?
"Nu är det extra kryddat av valuta, men jag tror vi kan hålla en tvåsiffrig tillväxttakt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att hålla en hög tillväxt under ett antal år framöver. Vi fick som sagt mycket stryk när vi minskade lagren, men i dag träffar jag bara nöjda kunder igen. Nöjda kunder är en garant för tillväxt och i dag tar vi tillbaka kunder som vi tidigare förlorat."

Ångrar du att ni var för fokuserade på kassaflöde och sparåtgärder vid finanskrisen. Det verkar ju ha tagit lång tid att få ordning på?
"Initialt var det nödvändiga åtgärder när marknaden vek i tredje kvartalet 2008. Vi gick in i lågkonjunkturen med två problem. Det ena var Orrefors Kosta Boda, som de facto var ett problem som vi inte kom ur förrän 2012. Det andra var att vi hade en hög belåning efter förvärvet av Cutter & Buck. Förvärvet var inte dåligt i sig, det är det bästa vi gjort, men tajmingen var inte den bästa och vi gick in i krisen med en tung skuldbörda. Sedan klarade vi oss väl efter omständigheterna. Vi gjorde plusresultat även de värsta åren även om det fanns profilmarknader, som Spanien, där 70 procent försvann över en natt. Det där gjorde att jag även 2012 och 2013 var lite skotträdd och inte vågade ta investeringarna utan vi fortsatte att fokusera mer på kassaflöde och balansräkning än på kund och marknad. Med facit i hand hade vi inte behövt driva det så långt."

Men hur mycket får tillväxten kosta. Rörelsemarginalen är väsentligt svagare i dag än under åren före finanskrisen?
"Nu ska investeringarna vi har gjort börja betala sig. Det få inte bli så att vi lägger oss på en permanent lägre nivå. Nu måste marginalen börja gå upp annars har inte investeringarna vi har gjort varit korrekta. Vi har sagt att man kommer att börja se en förstärkning under 2016."

Enligt era finansiella mål ska rörelsemarginalen ligga på 15 procent. Det har ni aldrig klarat, är det ett rimligt mål?
"Rörelsemarginalen har varit uppe på 12 procent som bäst, men det var i ett läge där vi växte med 20-40 procent. År då vi investerar som 2014 och 2015 då är vi inte i närheten, men 15 procent är något vi ska upp och närma oss. Det är ett absolut mål och det är fullt görbart. Varje år historiskt har vi haft tre-fyra företag som varit nystartade och gått med förlust. Det som färgade rörelsemarginalen mest mellan 2008 och 2012 var att vi fick täcka en halv miljard kronor i förluster i Orrefors Kosta Boda, innan vi fick ordning på det. Rörelsemarginalen var inte jättedålig de åren om man exkluderar Orrefors, som var det stora sänket."

Du har flera fantastiska förvärv på meritlistan. Du har köpt saker billigt och fått ordning på dem. Men jag måste fråga hur du ser på Orrefors Kosta Boda, som ni köpte för knappt 25 miljoner kronor men som kom att kosta er 500 Mkr under fem år – var det ett bra förvärv?
"Nej, det var det inte. För det första köpte vi bara halva företaget från början, men tvingades ta över hela eftersom den andra ägaren inte satte in mer pengar. Så att vi blev helägare var inte helt medvilligt. Sedan hade vi inte kunnat föreställa oss nedgången i USA där vi tappade intäkter på 100 Mkr under ett år. Det gjorde inte saken bättre att Grekland var tredje största marknad och den gick ned till noll. Vi vidtog åtgärder för att parera, men vi kom ett steg försent med varje sparprogram. Först 2012 när vi stängde två produktionsenheter började vi få ordning på det. Nu går det med vinst men det har varit en extremt svår resa, och jag underskattade svårigheterna att driva igenom förändringar på grund av att det var så politiskt och kulturellt laddat. Eftersom vi inte får kulturbidrag var vi tvungna att göra verksamheten lönsam, vilket vi har gjort."

Vilket är ditt bästa förvärv av de tio företag som du köpt?
"De är väldigt olika affärer. Craft köpte vi för en krona efter konkursen. Även Sagaform köpte vi delvis av banken eftersom det var en rekonstruktion och Orrefors gick ju inte heller något vidare. Så å ena sidan har vi förvärvat saker utan att egentligen betala något för det. Det rakt motsatta var förvärvet av Cutter and Buck som vi köpte ut från Nasdaq för 1,1 miljarder kronor 2007."

"Tittar du på retailsidan är Cutter & Buck och Craft extremt viktiga. De två står för nästan 2 miljarder kronor så där får inget gå fel. Men det är lätt att glömma att det är profilområdet med flera okända varumärken som har varit motorn."

Har ni inte för många varumärken att underhålla?
"Det skulle jag inte säga. Det är många varumärken på profilsidan vi inte marknadsför alls, sedan är det några som Craft, Cutte & Buck, Orrefors och Seger som vi lägger mycket krut på."

Har du aldrig funderat på att knoppa av Craft?
"Jag får ofta den frågan, men Craft har så pass mycket synergier med profil inom produktutveckling och distribution att jag tycker att det sitter bra där det sitter. Ska man splitta koncernen finns det andra sätt. Glas och kläder har inte så mycket gemensamt. Det är inget som är aktuellt i dag, men det hade varit mer logiskt än att dela ut Craft."

Tittar du på förvärv i dag?
"Nej. Nummer ett har varit att få fart på den organiska tillväxten. Nu är det rörelsemarginalen som kommer att stå i fokus. Först när vi är framme där kan det bli aktuellt att börja titta på förvärv igen."

Tror du att du kommer göra något mer miljardförvärv?
"Det står inte på agendan. Sedan kan man säga att jag inte vill ha en lika hög belåning igen. När vi gick in i finanskrisen hade vi en nettoskuldsättningsgrad på 168 procent. Nu är den i princip halverad sedan 2008."

Vilket är ditt favoritnyckeltal?
"Jag har inget enskilt nyckeltal. De jag jobbbar mest med är tillväxt, rörelsemaringal och omsättning per anställd så att man inte tappar i effektivitet. Det är de viktigaste för resultaträkningen. Pratar vi balansräkning är det soliditet och nettoskuldsättning som står i centrum."

Det har rapporterats flera köpt på Torsten Jasson till insynsregistret under hösten. Är aktien undervärderad?
"Jag får inte svara på den frågan. Jag får inte uttala mig om värderingen."

Men aktien handlas under eget kapital. Är inte det en smula provocerande?
"Det är så många parametrar som spelar in för värderingen. Vi har under våra 18 år på börsen lämnat många kvartalsrapporter där reaktionen har blivit tvärtom mot vad jag räknat med. Som ytterst ansvarig för bolaget är det naturligtvis roligare när folk har en tro på verksamheten. Tror man på verksamheten tror man i förlängningen på aktien, men det är inte jag som ska sköta värderingen."

Handlar inte aktieägarvärde både om att få verksamheten att leverera, men också om hur investerarna tolkar prestationerna. Har du inte ansvar för hur det ni gör uppfattas?
"Absolut! Jag är ansvarig för det, men det är svårt. Jag tycker att vi har informerat klart och tydligt om vad vi investerat i och vad vi vill åstadkomma. Uppenbarligen tror inte marknaden på det. Om ett par år får vi se vem som hade rätt."

Tyck till