ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Valutan i fokus för Blackrocktoppen

  • Foto: Colourbox

Oron kring inbromsningen i Kinas ekonomi är överdriven men är det något man ska hålla ögonen på så är det valutan. Det säger Jean Boivin, ställföreträdande investeringschef på kapitalförvaltaren Blackrock, som gärna hade sett en tydligare kommunikation från kinesiska beslutsfattare.

Det har varit en turbulent inledning på börsåret 2016 i spåren av kraftiga ras på de kinesiska börserna och ett fortsatt fallande oljepris. Jean Boivin, ställföreträdande investeringschef på Blackrock, tycker dock att oron kring avmattningen i den kinesiska ekonomin är något överdriven.

”Folk pratar om recession och sjunkande världskonjunktur och när det dyker upp oro kring Kina och oljepriset bidrar det till dessa resonemang vilket passar med den volatila starten vi haft på 2016. Avmattningen i Kina har varit markant men begränsad och det är egentligen inte den som ligger bakom volatiliteten”, säger Jean Boivin.

Enligt Jean Boivin är det stora frågetecknet som ligger bakom nervositeten Kinas valuta. Yuanen är peggad mot amerikanska dollar men har deprecierats med nästan 6 procent på sex månader och det finns en oro att landet kommer genomföra en större devalvering.

”En stor rörelse i Kinas växelkurs kan ändra spelplanen helt i närtid. Det är väldigt svårt att sätta sig in i vad beslutsfattarna tänker vilket leder till den här miljön med ökad oro kring vad som händer. Till följd av detta har de tvingats ingripa massivt på marknaden för att stabilisera situationen”, säger Jean Boivin.

Totalt minskade Kinas valutareserv med 4.285 miljarder kronor under 2015 och uppgår nu till 28.281 miljarder kronor. Dessutom meddelade Kinas centralbank, PBOC, tidigare i år att de ska rikta ett ökat fokus mot yuanens utveckling mot en valutakorg, dock utan någon strikt peg.

”Jag tror de är fast beslutna att behålla stabilitet i växelkursen och jag tycker de har visat det genom att spendera en hel del resurser. Utan en tydligare kommunikation tror jag dock att de spenderar mer än de behöver. Min oro är att när oron för en devalvering ökar så ökar risken att det blir en självförverkligande process”, säger Jean Boivin.

För att lugna de turbulenta börserna sjösatte den kinesiska regeringen en lång rad åtgärder som bland annat inkludera stödköp och säljförbud för storägare. Även här har det enligt Jean Boivin funnits en bristande transparens kring vad myndigheterna vill åstadkomma.

”Ett åtgärdspaket som hanterar problemen på ett tydligt sätt hade varit välkommet. Att så inte skett väcker en oro över om de verkligen är internt koordinerade. Spelar verkligen alla myndigheter i Kina från samma sångbok?”, säger han.

Trots riskerna är Blackrock i slutändan positivt inställda till Kina och tror att landet kommer ta sig igenom den pågående omställningen till en mer konsumtionsdriven ekonomi.

”En korrektion av olika obalanser är nödvändig men jag tror inte det kommer leda till en hårdlandning i närtid. Inbromsningen i BNP-tillväxt är i linje med vad vi sett i andra länder som gjort samma omställning och än så länge tror jag oron kring detta är överdriven”, säger Jean Boivin.

Utöver Kina har även det fortsatt fallande oljepriset varit en het potatis den senaste tiden. I helgen stod det dessutom klart att USA och Europa lyft sanktioner mot Iran vilket ledde till att oljepriset under måndagen nådde 13-årslägsta.

”Vi ser lagren byggas upp, lagringskapaciteten utmanas och utbudet är överraskande stort. Det är en nyckelfaktor som fortsätter och det är svårt att se en vändning med den dynamiken framför oss. Men så småningom kommer marknaden att balansera sig”, säger Jean Boivin.

Han pekar på att framväxten av skifferolja och andra nya produktionsmetoder har ändrat dynamiken på oljemarknaden och att man inte behöver stänga riggar för att produktionen ska falla.

”Det som krävs är en minskning av capex-investeringar. För att behålla samma produktionsnivå inom vissa delar av branschen måste du hålla uppe dina capex-investeringar, annars minskar produktionen även om du inte stänger din brunn. Under 2015 minskade capex-investeringarna med 130 miljarder dollar vilket kommer bidra till en stabilisering inom 6-12 månader”, säger Jean Boivin.

”Så det kommer inte ske omedelbart men nån gång under 2016 kommer oljepriset vända uppåt”, fortsätter han.

JÄMFÖR PRIVATLÅN. Hitta bästa räntan här! (Extern tjänst)

Tyck till