ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Utredare föreslår ändrade mål för Riksbanken

Reuters uppger att Mervyn King och Marvin Goodfriend, som gjort en översyn av Riksbankens, penningpolitik, föreslår att KPIF ska bli den nya målvariabeln och att Riksbanken ska få möjlighet att avvika från inflationsmålet.

Riksbanken har för närvarande ett inflationsmål på 2 procent som mäts med konsumentprisindex (KPI). KPIF, som alltså föreslås som den nya målvariabeln enligt Reuters, avser KPI med fast bostadsränta.

I rapportens sammanfattning skriver Mervyn King och Marvin Goodfriend också att målet borde utvärderas var tionde år, förutsatt att riksdagen inte förändrat målet på något sätt.

De rekommenderar också att Riksbankens mandat ska inkludera vidmakthållandet av finansiell stabilitet och de ska ha formella befogenheter på detta område, skriver Reuters.

För närvarande har Finansinspektionen (FI) ansvaret för makrotillsyn, ett ansvar som man fick i augusti 2013. Riksbankschefen Stefan Ingves argumenterade för att Riksbanken skulle få ansvaret för makrotillsynen.

Merwyn Kings och Marvin Goodfriends rapport skulle publicerats klockan 10.30 på tisdagen men innehållet har alltså läckt ut på förhand via Reuters. De lämnade in sin rapport till riksdagens finansutskott strax innan årsskiftet.

Tyck till