ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Undersökning: Plånboken ger unga sömnproblem

  • Foto: TT
Närmare tre av fyra unga vuxna oroar sig för sin privatekonomi. En av tre saknar en ekonomisk buffert på 10.000 kronor. Det visar en färsk undersökning.

Sverige visar hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Samtidigt skenar bostadspriserna och hushållens skulder, förtroendet för banker är lågt och Kronofogden rapporterar rekordmånga betalningsförelägganden.

Bland unga vuxna finns en utbredd oro för den egna ekonomiska tryggheten, visar en ny undersökning från inkassoföretaget Alektum bland 2.000 18-30-åringar.

Och de har små marginaler.

Var tredje bland de tillfrågade uppgav att de inte klarar en oförutsedd utgift på 10.000 kronor utan att låna pengar. Det är i linje med Alektums ett år gamla enkät till vuxna i alla åldrar, då var fjärde uppgav att de saknar buffert för en smäll på 10.000 kr.

”Vi får betrakta dessa resultat som något som riskerar att förvärra det redan allvarliga problemet med överskuldsättning och utanförskap i samhället”, kommenterar Alektums vice vd Anders Svensson efter den nya undersökningen.

Nära tre av fyra unga vuxna, 71 procent, uppger att de ofta eller ibland oroar sig över sin privatekonomi. En av fyra har till och med svårt att sova på grund av sin oro.

Arbetslöshet, oförutsedda utgifter, och förmågan att klara räkningarna i tid upplevs som de största hoten mot den egna ekonomin.

En av fyra uppger att de har svårt att få sina pengar att räcka hela månaden. Samtidigt anser flertalet att de har för lite pengar, snarare än spenderar för mycket, enligt undersökningen.

”Endast två av tio förklarar bristen på pengar i slutet av månaden med att de lever över sina tillgångar och konsumerar mer än vad ekonomin tillåter”, skriver Alektum i sin rapport.

Drygt var tredje, 37 procent, svarade att de skulle behöva bättre kunskaper i privatekonomi. Bland de som ansåg sig behöva bättre kunskaper var andelen ungefär lika stor bland högutbildade som bland lågutbildade.

Av undersökningen framgår också att bara knappt varannan ung vuxen har hög tilltro till sin bank och att en av fyra brukar vara sena med att betala sina räkningar.

Spar 100-tals timmar på jobbsöket med Di KarriärPush! (Extern tjänst)

Tyck till