ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Präster har Sveriges farligaste yrke

Att tjäna Gud är ett yrke man inte tar ledigt ifrån. Det syns i statistiken. Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av stress med sjukskrivning som följd.

Carina Nilsson har varit präst i 22 år. I dag är hon kyrkoherde i Lidingö församling utanför Stockholm. Ett roligt och stimulerade arbete, säger hon, men också ett arbete där hon ofta förväntas vara tillgänglig — fastän hon är ledig.

"I min församling ansvarar varje präst för två begravningar samt tre vigslar eller dop varje vecka, händelser som är livets största högtider. Att får vara med om det är en enorm rikedom, men det går inte att vara tillgänglig jämt."

Utöver förväntansfulla församlingsbor innebär yrket dessutom ständiga kontakter med begravningsbyråer, ideella medarbetare och kansliet som sköter diverse administrativt arbete.

Kraven sätter sina spår. Statistik från Försäkringskassan visar nämligen att kvinnliga präster, inklusive kyrkoherdar, löper störst risk bland alla yrkeskategorier att bli sjukskrivna på grund av stress och psykisk utmattning. Dito manliga hamnar på tredje plats.

"Risken för psykisk ohälsa är större för präster än för andra yrken", säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund.

Orsaken är inte klarlagd, men yrkets speciella natur tros ha stor betydelse.

"Präster ska arbeta 40 timmar i veckan som alla andra, men i verkligheten ser det annorlunda ut. Som präst säger du inte till en människa i nöd: "Ledsen, men jag är ledig och ska spela golf", säger Vibeke Hammarström.

Det finns undersökningar som visar att präster arbetar fler timmar än både skolledare och människor inom IT-branschen. Det finns också studier som visar att personer inom så kallade kontaktyrken löper högre risk att sjukskrivas på grund av stress än andra.

"Och är det något prästyrket är, så är det ett kontaktyrke", säger Vibeke Hammarström.

Carina Nilsson har själv aldrig blivit utbränd, men känner kollegor som blivit det.

"Jag ser det här främst som en arbetsledarfråga där det är viktigt för mig som arbetsledare att man har tydliga rutiner för när man är ledig och när man arbetar. En åtgärd vi har gjort är att se till att separera den privata mobilen från arbetsmobilen."

Tyck till