ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Bubblan kommer att brista

  • Foto: Anna Rönnqvist
Sverige står inför stora problem på bostadsmarknaden, med integrationen och i utbildningssystemet. Fel hanterat riskerar Sverige det få omfattande ekonomiska och sociala problem, skriver Gabriel Urwitz, ordförande för Segulah advisor.

Dagens stora flyktinginvandring visar att det svenska samhället sedan 1945 har levt i ett samhällssystem med unika inslag jämfört med andra motsvarande länder – ett system som inte längre är hållbart.

Sverige har levt i en bubbla som håller på att brista. På grund av den mycket stora invandringen måste det svenska samhället förändras i grunden annars väntar stora problem.

Sverige har befolkningsmässigt varit mer homogent än många andra länder, vilket har underlättat det svenska samhällsbygget. Det har ofta funnits en svensk lösning på olika samhällsproblem vilket har passat en homogen befolkning.

Det homogena har också inneburit att befolkningen i genomsnitt har haft bra utbildning, att ekonomiska klyftor är mindre, att vi har kunnat utveckla ett omfattande välfärdssystem, hög tillit till olika offentliga institutioner, högt skattetryck och stor offentlig sektor, hög facklig anslutning bland anställda och starkt fackligt inflytande, större inslag i politiken av social ingenjörskonst än de flesta andra länder – ett korporativistiskt samhälle byggt på samspel mellan politik, storföretag, fack och intresseorganisationer.

Den nya situationen med upp till 25–30 procent av befolkningen som antingen inte är födda i Sverige eller har icke-svenska föräldrar, och där en stor del av de nu nyanlända har låg utbildningsnivå och kommer från en annorlunda kulturell bakgrund ställer Sverige inför stora utmaningar.

Rätt hanterat kommer invandringen att kunna bidra till att utveckla Sverige på ett positivt sätt med ökad tillväxt och dynamik. Fel hanterat riskerar Sverige att få omfattande ekonomiska och sociala problem.

På grund av den homogena och i genomsnitt välutbildade befolkningen och den solidariska lönepolitiken, med starkt fokus på de som redan har arbete, har Sverige en väsentligt mindre privat servicesektor än andra motsvarande länder.

Med LO i spetsen kämpar facket emot införandet av en mer omfattande privat servicesektor med löner som speglar produktiviteten, men som många andra debattörer har framhållit är detta den enda vägen för att integrera lågutbildade personer som är 30 år eller äldre.

De är för gamla för att sättas på skolbänken och ges grundskole- och gymnasieutbildning. Enda sättet att få dessa personer att bli en del av det svenska samhället är att de får jobb och därigenom lättare lär sig svenska, får kontakt med andra människor och blir en del av samhället. Alternativet är utanförskap och alienation med stora sociala utmaningar.

I ett modernt postindustriellt samhälle finns det stora behov av service. Det skapar möjlighet till specialisering och högre produktivitet. Det är inget negativt eller fult med enkla servicejobb. Det viktiga är i stället att se till att det finns utrymme för ståndscirkulation, att skoputsarens barn kan bli läkare eller ingenjör.

Här blir skola och utbildning nyckelfrågor men även studiemedelssystem. Postgymnasial utbildning behöver sannolikt större inslag av stipendier för duktiga studenter som kommer från ekonomiskt svaga hem. Samhället måste ha fokus på att skapa system som befrämjar meritokrati.

En servicesektor som fångar upp personer som vill jobba men som saknar utbildning leder med nödvändighet till att en del av arbetskraften måste ha lägre löner. Detta utmanar flera svenska system.

Sverige har bland de högsta inkomstskatterna på låga inkomster. Det innebär att det i Sverige är omöjligt att försörja sig på en låg inkomst. Detta måste ändras.

Vi har också höga boendekostnader på grund av byggregleringar och alldeles för litet byggande. Även här måste en omprövning ske inklusive borttagande av hyresregleringen.

Sverige har ett omfattande välfärdssystem vilket har lett till utvecklandet av ett humant och civiliserat samhälle.

Det svenska välfärdssystemet är mycket positivt men har lett till olika incitamentsproblem. Är det till exempel tillräckligt lönsamt att gå från arbetslöshet till arbete, från sjukskrivning till arbete.

Den nya situationen kommer att leda till att det blir nödvändigt att rannsaka vilka delar av välfärdssystemet som är viktiga att upprätthålla och vilka som kan omprövas eller ha större försäkringsinslag samt hur man skapar system som inte går att kringgå.

Sverige behöver invandringen, den har historiskt betytt mycket för Sveriges utveckling. Dagens situation med en extremt stor invandring ställer stora krav på det svenska samhället och politikerna. Sverige kommer aldrig att bli sig likt men dagens situation innebär också stora möjligheter.

Jag är själv tredje generation svensk. Min familj har integrerats i Sverige sedan slutet på 1800-talet genom entreprenörskap och utbildning. Det finns utan tvekan viktiga läxor att lära och erfarenheter att göra av hur tidigare grupper har integrerats i Sverige.

Politikerna verkar dock backa in i framtiden i stället för att försöka att på ett konkret och långsiktigt sätt hantera utmaningarna. Den svenska bubblan kommer att brista.

Gabriel Urwitz, ordförande, Segulah Advisor

Tyck till