ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Bopriserna sjunker i storstäderna

  • TT

Höstens inbromsning på bostadsmarknaden höll i sig även i december, visar nya siffror från Valueguard. De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna gått ned i både Stockholm och Göteborg.

Bostadsåret 2015 präglades av mycket kraftiga prisuppgångar och när Valueguard nu redovisar statistiken för december kan fjolårets uppgång för bostadsrätter summeras till 18 procent. Villapriserna har stigit med drygt 12 procent de senaste tolv månaderna.

Men under hösten skedde en inbromsning på bostadsmarknaden som höll i sig året ut. De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna gått ned med 0,7 procent i Stockholm och 0,4 procent i Göteborg. I landet som helhet gick bostadsrättspriserna upp med blygsamma 0,3 procent under fjolårets sista kvartal.

Villapriserna ligger runt nollstrecket de senaste tre månaderna och sjönk något i december, vilket är normalt för årstiden.

Di har talat med flera mäklare som vittnar om en lugnare marknad den senaste tiden, jämfört med tidigare under 2015. Men det är alltjämt en stor efterfrågan på bostäder och utbudet är fortsatt lågt.

Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren och regeringen bjöd tidigare i veckan in allianspartierna till förhandlingar om bostadspolitiken. Målet är 700.000 nya bostäder till 2025, vilket är en kraftig ambitionshöjning jämfört med det tidigare målet om 250.000 nya bostäder till 2020.

Samtidigt är bostadsbristen akut på flera håll i landet och befolkningen växer i snabb takt. Det gör att många tror att trycket på marknaden kommer att hålla i sig även under 2016, även om ingen tror på så kraftiga prisökningar som i fjol.

I maj införs ett nytt amorteringskrav, efter Finansinspektionens misslyckade försök i fjol. De flesta räknar med en relativt lugn övergång, men det finns också bedömare som tror att det kan ge en skjuts på marknaden i början av våren.

Prisutveckling december 2015 (%)
Bostadsrätter 1 månad 3 månader 12 månader
Sverige 0,2 0,3 17,5
Stockholm 0,1 -0,7 17,9
Göteborg 0,3 -0,4 18,3
Malmö -2,9 1,0 13,1
Villor 1 månad 3 månader 12 månader
Sverige -0,6 -0,1 12,4
Stockholm -1 0,1 15,8
Göteborg 1,6 1,7 12,9
Malmö 0,6 0,2 9,5
Källa: Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index


Tyck till