ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Tysklands BNP upp 1,7 procent

Tysklands BNP ökade med 1,7 procent under helåret 2015 jämfört med 2014, då BNP-tillväxten uppgick till 1,6 procent.

Det redovisade den tyska statistikmyndigheten på torsdagen.

Analytiker hade väntat sig en uppgång med 1,7 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Privatkonsumtionen steg 1,9 procent under 2015, samtidigt som den offentliga konsumtionen ökade 2,8 procent. Exporten ökade med 5,4 procent medan importen steg 5,7 procent.

Bygginvesteringarna steg 0,2 procent medan investeringar i utrustning steg 3,6 procent.

Budgeten uppvisade ett överskott på 0,5 procent av BNP 2015, räknat enligt Maastrichtkriterierna, väntat i Bloomberg News enkät var ett överskott på 0,5 procent av BNP.

Tyck till