ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Klimatet och flyktingkatastrof största hoten mot världen

  • Jordanska soldater hjälper syriska flyktingbarn vid ett flyktingläger intill den jordanska gränsen. Foto: Raad Adayleh/AP
Tyckte du att 2015 års flyktingkatastrof och mörka rubriker om klimatförändringar var exceptionella? Det är bara början enligt World Economic Forums årliga riskrapport.

När den schweiziska organisationen World Economic Forum presenterade sin årliga rapport Global Risks Report 2015 inleddes den inte bara med domedagsprofetior. I sammanfattningen betonade författarna att inte bara risker skulle identifieras utan också deras potentiella lösningar. Efter ett turbulent 2015 är det annat ljud i skällan. 

”År 2016 innebär ett kraftfullt steg från tidigare rön eftersom de risker som rapporten har varnat för över det senaste decenniet har börjat manifesteras på nya, ibland oförutsedda sätt och skadar människor, institutioner och ekonomier”, skriver rapportförfattarna i sammanfattningen.

Rapporten bygger på intervjuer med 750 experter som är verksamma inom bland annat näringslivet, den offentliga sektorn och akademiska kretsar. När riskerna som får störst effekt på världen det kommande decenniet ska rankas hamnar misslyckanden med att implementera reformer för att motverka de negativa effekterna av klimatförändringar högst. Med i toppen finns också effekterna av flyktingkatastrofen, risker förknippade med massförstörelsevapen, vattenkriser och energiprischocker.

När det gäller de risker som är mest troliga att få effekt hamnar däremot flyktingkrisen och klimatförändringar tydligt i topp. Just risker kopplade till stora flyktingströmmar anses vara mer relevant under de kommande 18 månaderna än de kommande 10 åren men effekterna blir allvarligare då människor befinner sig på flykt under längre tid.

”Den genomsnittliga tiden på flykt har sitigt från 9 år på 1980-talet till 20 år i mitten av 200-talet. Färre än en av 40 konflikter blir nu lösta inom tre år och över 80 procent varar i mer än 10 år”, skriver rapportförfattarna.

Trots rubriker om flyktingkrisen i Europa är riskerna spridda över hela världen. Under 2014 befann sig 86 procent av världens flyktingar i utvecklingsländer.

Det är inte slut på domedagsandan där. Experterna anser också att riskerna kommer att hänga samman. Ett tydligt exempel är klimatförändringar, som riskerar att förvärra bristen på vatten och därmed leda ökade konflikter och att fler människor tvingas på flykt. Värt att nämna i sammanhanget är att till exempel Östafrika just nu genomgår den värsta torkan i regionen på 50 år. Enligt OECD kan uppemot 4 miljarder människor år 2050 leva i områden med vattenbrist .

Vad gäller riskerna för näringslivet hamnar arbetslöshet och energiprischocker i topp. I övrigt skiljer det sig mellan olika regioner. I Europa oroar framför allt finanspolitiska kriser och bubblor på tillgångsmarknader. Det skiljer sig från i till exempel Ryssland och Centralasien, där hyperinflation och konflikter mellan stater hamnar högt upp på listan, och i USA där cyberkriminalitet får flest näringslivstoppar att ligga sömnlösa.

De mest troliga riskerna
Ofrivillig migration i stor skala
Extrema väderhändelser
Misslyckanden med att hantera klimatförändringar
Konflikter mellan stater med regionala konsekvenser
Stora naturkatastrofer
Riskerna med störst påverkan
Misslyckanden med att hantera klimatförändringar
Massförstörelsevapen
Vattenkriser
Ofrivillig migration på stor skala
Allvarliga energiprischocker

Källa: World Economic Forum Global Risks Report 2016

Tyck till