ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Jan Glevén: Spännande spelplan på börsen

Spelsektorn börjar bli mogen och allt fler länder i Europa väljer att reglera.
Det bäddar för ett nytt intensivt affärs- och aktieår för spelbolagen.

Att investera i spelbolag med verksamhet online har hittills varit en lönsam affär. Med verksamhet inom casino, bingo, betting och poker har bolag som Betsson och Unibet skördat stora framgångar på Stockholmsbörsen. Bland de aktier som utvecklades bäst under 2015 fanns flera bolag inom sektorn högt upp på listan. Några av dessa, som Cherry och Evolution Gaming steg med över 200 procent. 

Även om sektorn numera är väl etablerad lever den ett relativt undanskymt liv i media och får sällan några stora rubriker. Detta trots att det under fjolåret var hög aktivitet med flera stora förvärv. 

Under 2015 genomfördes 72 affärer i branschen värda över 100 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som under 2014 och den högsta nivån sedan 2005. En av de större affärerna var brittiska Paddy Powers köp av Betfair för 37 miljarder kronor. På marknaden spekuleras det även i att affären mellan de båda brittiska bolagen 888 Holding och William Hill, som kollapsade för lite drygt ett år sedan, återigen kan bli aktuell. 

Bland investerare är spelbolagen uppskattade framför allt för den höga tillväxten i branschen. Den europeiska spelsektorn väntas växa med 5 procent per år under de kommande tre åren enligt branschspecialisten H2 Gambling. Det är lägre än de senaste fem årens 10 procent, men tillväxt är en bristvara för många andra branscher i Europa. 

Spelbolagen är inte heller särskilt kapitalintensiva och producerar stora kassaflöden vilket har lämnat utrymme för generösa utdelningar till aktieägarna. En del spelbolag har även valt att knoppa av verksamhet. Unibet gjorde det med dotterbolag Kambi, som hittills har varit en succé på börsen. Sedan noteringen i juni 2014 har aktien stigit med över 200 procent. 

När spelbolagen började dyka upp i samband med millennieskiftet fick de operera relativt fritt på Europas marknader. EU-kommissionens tydliga fokus på fri konkurrens favoriserade privata spelbolag. Dessa drivs i de flesta fall nu från länder som Malta, Cypern eller Gibraltar som samtliga är med i EU. 

I Sverige är spelmarknaden traditionellt reglerad. Svenska Spel är det enda bolag som får bedriva verksamhet som kasino och vadslagning. Men digitalisering och möjlighet till internationell handel och registrering utomlands har gjort dessa tillstånd verkningslösa. Andelen kontrollerad svensk marknad har minskat allt eftersom de internationella bolagen har tagit marknadsandelar. 

För att svenska staten inte ska tappa kontrollen helt över spelmarknaden med förlorade skatteintäkter lär det komma förändringar, likt de vi har sett i övriga Europa. 

Här ligger den danska modellen med ett infört licenssystem och en skattesats på 20 procent för konsumtion av vadslagning, poker och kasino på nätet nära till hands. Andra EU-länder som nyligen har infört ett licenssystem är Nederländerna och Storbritannien. Italien och Frankrike var tidigt ute och införde ändrade regler redan 2009 respektive 2010. 

I takt med att branschen blir allt mer reglerad minskar också osäkerheten kring spelbolagen. Något som uppskattas bland investerare då riskpremien kan sänkas och möjlighet till större avkastning ges. Det har medfört att kapital från investerare och långivare ökat. Riskkapitalbolaget CVC, som bland annat är ägare i Ahlsell och Synsam, köpte exempelvis under fjolåret på sig en kontrollpost i brittiska Sky Bet. 

Den konsolideringsvåg som har blivit så tydlig i Storbritannien lär sprida sig till andra marknader. Det kommer att hålla intresset uppe bland investerarna även under 2016. 

Ett troligt scenario är att något av de svenska bolagen kommer att bli aktuell för en affär eller sammanslagning. Det har nämligen visat sig att aktörer som varit stora innan en marknad blivit reglerad också är de som kommit ut som vinnare efter. 

Att få en ledande position på en reglerad marknad kommer därför bli högsta prioritet för bolag som Betsson och Unibet som båda har betydande andelar i Norden. För Betsson utgör den nordiska omsättningen 70 procent och för Unibet närmare hälften. 

De bolag som inte når storskalighet i sin verksamhet får svårare att täcka sina kostnader när fler marknader regleras och skattebelastningen ökar. Att kunna attrahera nya kunder och inte tappa marknadsandelar kräver höga insatser i marknadsföring. 

Vägen till ökade marknadsandelar lär således gå genom att vinna nya kunder antingen via förvärv eller ökad marknadsföring vilket talar för att konsolideringsvågen kommer att hålla i sig. 

En reglering i Sverige och Norge är på gång. Hittills har inte mycket hänt i Sverige men en utredning pågår och ny spellagstiftning väntas komma, troligen först efter 2018. Ett liknande scenario är även att vänta för Norge. 

Det ger tid för förberedelse och möjlighet att vinna marknadsandelar. Penetrationsgraden på den europeiska marknaden är fortsatt låg. Från nuvarande nivåer på 15-20 procent väntas den på grund av reglering öka till 35 procent inom fem år. 

Det borde därför finnas gott om utrymme för fortsatt tillväxt även om den kommer från en högre andel reglerad marknad. Det talar för en fortsatt positiv utveckling för de svenska spelbolagen. 

Tyck till