ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Tillfällig skatt kan finansiera snabbtågen

  • Höghastighetståget Shinkansen. Foto: Janerik Henriksson/TT

De kommande snabbtågen kan delvis finansieras av en tillfällig infrastrukturskatt på bostäder i närheten av stationerna, skriver Sverigeförhandlingen på SvD Debatt.

Man bedömer att det är möjligt att bedriva frekvent kommersiell trafik på den nya höghastighetsjärnvägen utan att biljettpriserna ska överstiga dagens nivåer. Linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ska till ”väsentlig del” finansieras av banavgifterna, då de kommersiella aktörerna bedöms klara cirka fyra gånger så höga avgifter som i dag.

Men i delrapporten, som i dag lämnas över till infrastrukturminister Anna Johansson, identifieras även fler finansieringskällor.

”En ny höghastighetsjärnväg skapar ökad attraktivitet runt de stationer som trafikeras, vilket ger ökade fastighetsvärden. Delar av denna värdeökning anser vi bör fångas in och användas för att finansiera den nya järnvägen”, skriver Sverigeförhandlingen.

Med en tillfällig infrastrukturskatt på bostäder och lokaler i nära anslutning till stationerna kan man samla in en del av denna värdeökning, utöver de ökade intäkterna som fås genom den befintliga statliga fastighetsskatten på lokaler.

Den största delen av kostnaderna kommer dock att behöva finansieras med statliga anslag, konstaterar man, vilket är det normala vid finansiering av statlig transportinfrastruktur.

Tyck till