ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Alliansen måste fälla regeringen

  • Foto: Fredrik Karlsson

Det gångna året var politiskt problematiskt. Alliansens förutsättningar att få stöd för sin politik i riksdagen är bättre än en regering bestående av MP och S, skriver Rasmus Törnblom, ordförande för Muf.

År 2016 behöver bli året då alliansen på allvar försöker återta regeringsmakten. Sverige behöver mindre av socialistisk, bakåtsträvande fördelningspolitik och mer av liberala reformer på såväl bostadsmarknaden som arbetsmarknaden.

Enbart med en moderatledd alliansregering kan detta bli verklighet. Moderaternas viktigaste uppgift under 2016 måste därför vara att avsätta regeringen.

Sverige står inför flera stora utmaningar. Ökande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och långa bostadsköer.

För att möta detta krävs liberala reformer för större lönespridning, flexibelt anställningsskydd, kunskapsplikt i skolan och marknadshyror.

När man tittar i den politiska backspegeln för 2015 är det ledsamt nog inte detta man ser. Året som gått har istället kännetecknats av politiskt övertaktiserande, ogenomtänkta utspel och en stor ovilja till nödvändiga politiska reformer.

Från höger och vänster talades det om ansvar, men ingen var beredd att ta det. Moderaterna och alliansens läxa inför nästa år måste vara att inte låta 2015 upprepa sig.

Regeringen är enskilt mest ansvarig för det läge som Sverige befinner sig i. Förtroendet för politik undergrävs när människor märker att verkligheten inte överensstämmer med regeringens utspel och presskonferenser.

Spruckna vallöften och riktade skattehöjningar bidrar till splittring och utbrett missnöje. Så länge regeringen fortsätter på den inslagna vägen växer grogrunden för ytterlighetsopinionen.

Att på allvar ta ansvar innebär för alliansen ett gemensamt initiativ för att fälla regeringen. Ett första steg är att de fyra partierna tillsammans inleder ett budgetarbete inför 2016.

Det är alldeles för mycket som står på spel för att 2016 ska bli ytterligare ett år av tafatthet och taktiserande. Med ett tydligt besked om att målet är att avsätta regeringen och bilda en alliansregering blir konfliktlinjen mellan de två alternativen skarpare.

Oavsett om utfallet blir en alliansregering eller ett nyval i ett senare läge så är det bättre än den nuvarande situationen. Alliansens förutsättningar att få stöd för sin politik i riksdagen är bättre än en regering bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Moderaterna och alliansen behöver söka samlat stöd för sin politik. Hur andra partier väljer att agera är deras ansvar men det behövs fortsatt tydlighet om att Sverigedemokraterna inte ska släppas in i regeringen eller i regeringsförhandlingarna.

Mot regeringens strukturkramande måste alliansens strukturreformer stå. Lärdomen från alliansens sista mandatperiod är att aldrig igen hamna i det regeringskoma som orsakade valförlusten 2014.

Alla de stenar som under förra mandatperioden ”samordnades bort” behöver nu vändas upp på nytt. Det är dags att våga ta politisk konflikt och presentera frihetsreformer som faktiskt behövs.

Ska arbetslinjen gälla alla i Sverige krävs reformer som öppnar arbetsmarknaden. Ett jobb ska vara självklart även för dem som inte har lång utbildning eller perfekta kunskaper i svenska.

Drivkrafterna behöver samtidigt stärkas för dem som utbildar sig, anstränger sig och vågar omsätta idéer och kreativitet till företagande.

Om inte bostadsbristen ska lamslå Sverige i en snar närtid behövs omfattande reformer även här. En övergång från hyresreglering till marknadshyror behöver inledas. Byggprocesserna behöver kortas med färre överklaganden och regler att ta hänsyn till.

Skolan behöver fortsatta kunskapsreformer och ersättningssystemen behöver förändras. Lärarnas karriärvägar och möjligheter till lön efter prestation är centrala delar.

De generella bidragen bör fasas ut och ersättas av ett enda behovsprövat bidrag. Aktivitetskraven behöver förtydligas och där det är möjligt förstärkas med tidsgränser som uppmuntrar till ökad anställningsbarhet.

Sverige har inte råd med ytterligare ett förlorat år. Målet med oppositionsrollen är att få gehör för sin politik och kunna kliva in i regeringsställning. I år behöver alliansen prova om det är möjligt.

Rasmus Törnblom, förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Tyck till