ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

OECD: Stabila ledande indikatorer

OECD:s index för ledande indikatorer för november 2015 pekar fortsatt på ett stabilt tillväxtmomentum i OECD-området som helhet.

Ledande indikatorer för OECD-området låg i november vid 99,8 jämfört med 99,8 även månaden innan.

"Utsikterna är stabilt tillväxtmomentum i EMU som helhet, särskilt i Tyskland och Italien, såväl som i Kanada och Japan. I Frankrike signalerar ledande indikatorer starkare tillväxt", skriver OECD.

I Storbritannien och USA pekar ledande indikatorer på minskad tillväxt, om än från relativt höga nivåer.

Bland de största tillväxtekonomierna bekräftar ledande indikatorer för Kina och Brasilien de trevande tecken om stabilisering som uppgavs i förra månadens bedömning. I Ryssland indikeras minskat tillväxtmomentum samtidigt som ledande indikatorer för Indien signalerar stärkt tillväxt, fortsätter OECD.

Den långsiktiga genomsnittsnivån för indexet är 100. En indexökning över 100-nivån indikerar tillväxt och en indexnedgång under 100-nivån indikerar inbromsning.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation som består av 34 medlemsländer, vilka står för två tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

Tyck till