ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Låt 2016 bli samarbetets år

  • TILLFÖRSIKT OCH POTENTIAL. Om vi prioriterar utbildning och investeringar har Sverige enorma möjligheter på en växande världsmarknad, anser finansminister Magdalena Andersson.

Sveriges ekonomi är välmående, regeringen har halverat underskottet, vi genomför viktiga reformer. Och det finns en god potential till samarbete över blockgränsen, skriver finansminister Magdalena Andersson (S).

Sveriges ekonomi utvecklas väldigt bra. För 2015 bedöms BNP-tillväxten ha blivit 3,6 procent, vilket är den högsta tillväxttakten på över fyra år – högst i Norden och dubbelt så hög som i Tyskland. Tillväxten drivs huvudsakligen av hushållens konsumtion och av investeringar, främst i tjänstesektorn och fastighetssektorn men också inom industrin.

Bland annat har Astra Zeneca bestämt sig för att investera över två miljarder i en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Södertälje och SCA beslutade i augusti att göra en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna, 8 miljarder kronor, i en massafabrik i Östrand.

Volvo skördar frukterna av sitt största investeringsprogram någonsin och 2015 beräknas ha blivit ett nytt rekordår med närmare 500.000 sålda bilar. Det är naturligtvis mycket glädjande och vi har tidigare från regeringens sida pekat på att de privata investeringarna i Sverige behöver öka.

Även arbetsmarknaden går bra. Sedan regeringen tillträdde förra hösten har antalet människor som har ett arbete att gå till ökat med nästan 70.000. Arbetslösheten sjunker, långtidsarbetslösheten sjunker, ungdomsarbetslösheten sjunker.

Den positiva utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden i Sverige ser ut att fortsätta även under 2016 och trots de ökande kostnader som uppstår genom det stora antal personer som har sökt asyl i Sverige så lyckas vi även stärka de offentliga finanserna framöver.

På bara ett år har vi genom ansvarsfull finanspolitik kunnat halvera det stora underskott vi ärvde av den borgerliga regeringen. Den budgetsom regeringen lade fram förra hösten var ansvarsfullt finansierad. De borgerliga partierna utgick från dessa ramar när de sedan lade sin budget.

Det var en rejäl omläggning av den ekonomiska politiken efter att de borgerliga ökat underskotten varje år de satt i regeringsställning – även när konjunkturen stärktes. De sänkte skatten med 140 miljarder kronor vilket ledde till att Sverige år 2014 hade det största underskottet i de offentliga finanserna sedan 1990-talskrisen.

Redan den 15 april 2015 lade regeringen fram sin vårändringsbudget, även den ansvarsfullt finansierad, med ett antal förslag som började gälla under hösten. Tiotusentals fler människor har beretts möjlighet att studera genom de extra utbildningsplatser som fanns i budgeten. Taket i a-kassan har äntligen höjts, liksom bostadstillägget för pensionärer.

Regeringens budgetproposition för 2016 beslutades av riksdagen i sin helhet. Det innebär att det under 2016 genomförs viktiga reformer för att stärka tillväxt och sysselsättning. Ökat stöd för svenska exportföretag, bättre finansiering av innovativa och växande företag och satsningar på besöksnäringen. Sänkt skatt för pensionärer med inkomster upp till 20.000 kronor. Högre lärarlöner, stärkt väg- och järnvägsunderhåll och ytterligare utbildningsplatser.

Förslagen i budgeten är väl anpassade till det nya ekonomiska läget. Det finns nu många arbetsgivare med stora anställningsbehov och vi har aldrig haft så många lediga jobb i svensk ekonomi, över 80.000.

Här är regeringens uppgift att ta vara på konjunkturen och stärka människors möjlighet att få jobb och arbetsgivares möjlighet att få tag på kompetent personal, helt enkelt förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Därför gör regeringen stora satsningar på bland annat komvux, yrkesvux och yrkeshögskolan.

Vi skapar över 50.000 nya utbildningsmöjligheter under 2016. Därtill är omkring 25 snabbspår på gång för nyanlända, eftersom många av de personer som nu kommer till Sverige har både utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på arbetskraft.

Gör vi ett bra arbete med att lösa rekryteringsproblemen i dag, och om svenska bolag kan fortsätta leverera de produkter och tjänster som efterfrågas globalt, så har Sverige enorma möjligheter på en växande världsmarknad. Det är dock bara möjligt om Sverige prioriterar utbildning och investeringar.

Jag ser också stor potential till ökat samarbete över blockgränsen. I samtliga fall som de borgerliga partierna har tackat ja till att föra samtal med regeringen har breda överenskommelser också slutits. Det gäller till exempel försvaret, betyg och amorteringskrav och nu senast migration och etablering.

Från regeringens sida står vi fast vid att Sverige behöver mer samarbete och vi är fortsatt redo att föra samtal med alla seriösa partier kring framtida utmaningar. Samarbete stärker Sverige.

 

Magdalena Andersson, finansminister (S)

Tyck till