1515

Räntor och valutor: Svenska räntor upp efter RGK-förslag

Europaräntorna handlas på högre nivåer samtidigt som Europabörserna visar en bred uppgång på onsdagen. Svenska räntor stiger mer efter Riksgäldens förslag om ändrat löptidsmål.

Tyska räntor handlas 1-2 punkter upp, med fokus på inflationsdata. Det preliminära EMU-KPI visade att inflationstakten sjunkit till -0,1 procent i september från 0,1 procent i augusti, lägre än väntade 0,0 procent och det första negativa utfallet sedan mars i år (-0,1).

Kärninflationen var däremot oförändrad på 0,9 procent i september. Inflationstakten steg för tjänster men sjönk för varor. Fallet i energipriserna utökades.

På tisdagen kom såväl spansk som tysk inflation in under förväntningarna, vilket indikerat risk på nedsidan för prognosen för EMU-KPI. Även Italiens inflationstakt sjönk.

Flera ECB-ledamöter har på senare tid betonat att ECB är redo att agera, men tonat ned spekulationer om att det brådskar med åtgärder.

ECB-chefen Mario Draghi sade i ett anförande inför Europaparlamentet den 23 september att makromiljön blivit mer utmanande. Inflationen väntas förbli nära noll på mycket kort sikt, innan den stiger mot slutet av året. Det tar något längre tid än tidigare väntat för inflationen att återgå mot målet på under, men nära, 2 procent.

Avmattningen i tillväxtmarknader, en starkare euro och fallet i olje- och råvarupriser dämpar utsikterna, men det är för tidigt att bedöma om detta medför en varaktig fördröjning av den väntade inflationsbanan. ECB kommer därför att noga övervaka inkommande data. QE-programmet är flexibelt och de kan justera omfattning, sammansättning och varaktighet vid behov.

Standard & Poor's tror att ECB kommer att förlänga sitt QE-program till sannolikt mitten av 2018 och utöka det till att totalt omfatta 2.400 miljarder euro, enligt Bloomberg News. Det nuvarande programmet är tänkt att löpa till september 2016 och omfatta 1.100 miljarder euro.

Bundesbankschefen Jens Weidmann upprepade på tisdagen sin kända ståndpunkt att den expansiva penningpolitiken inte bör pågå längre än nödvändigt, och ECB bör se igenom svängningar i energipriserna.

Andra data på onsdagen visade att arbetslösheten i euroområdet var oförändrad på 11,0 procent i augusti, högre än väntade 10,9 procent.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något till 120:20 mot yenen och 1:1230 mot euron under onsdagen. EMU-KPI-utfallet gav inget märkbart utslag.

Data från Japan spädde i viss mån på spekulationerna om att Bank of Japan kommer att behöva utöka de penningpolitiska lättnaderna. På torsdagen kommer nya ledtrådar i form av Tankan-rapporten. Bank of Japan har policymöte den 7 och 31 oktober, där det senare datumet även innebär nya prognoser och därmed mer sannolikt läge för att slå till.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda har däremot inte gett några signaler om en nära förestående lättnad, utan betonat att vägen bort från deflationsriskerna är intakt.

USA-räntorna fortsätter upp i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen på 2,08 procent.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på ADP:s mätning av den privata sysselsättningen i september, klockan 14.15, som väntas visa en ökning med 190.000 personer. Klockan 15.45 kommer Chicago-PMI, med en väntad nedgång till 53,0 från 54,4.

Noteras kan också att den amerikanska kongressen ser ut att kunna undvika en nedstängning av statens verksamhet ("shutdown") i sista minuten. Senaten väntas anta en utgiftsbudget för finansiering till och med den 11 december, vilket senare kan snabbehandlas av representanthuset innan midnatt amerikansk tid.

Svenska räntor stiger 2-6 punkter, med den tioåriga statsobligationen 6 punkter upp på 0,75 procent. Kronan har stärkts 4 öre mot dollarn och lika mycket mot euron.

Riksgälden förslår att den svenska statsskuldens löptid ska förlängas, mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna på kort sikt har minskat. Längre löptid betyder att kostnaderna för skulden kommer att variera mindre.

Intervallet för löptiden i den nominella kronskulden bör därför kunna breddas till 2,6-3,6 år, från tidigare 2,6-3,1 år. Förlängningen kan ske genom att Riksgälden drar ner volymen av ränteswappar som används för att förkorta löptiden.

"Dagens förslag om förlängning är litet men kan ses som ett första steg och mer kan följa. Kom ihåg att regeringen då och då bortser från Riksgäldens förslag och man inte utesluta att en än längre förlängning kan beslutas om i november", skriver Nordea i en kommentar och tillägger att de ser dagens information om stöttande för en brantare avkastningskurva.

Swedbank noterar att en viss brantning är motiverad men att den bör vara begränsad då Riksgälden betonar att förändringen endast kommer att ske försiktigt och gradvis samt i första hand ska ske genom en minskning av ränteswappar och inte i den underliggande upplåningen.

"I förlängningen kan man dock inte utesluta att detta är ett första steg i en förlängning av löptiden om de fortsatta analyserna bekräftar Riksgäldens tes om minskade löptidskostnader", skriver Swedbank i en kommentar.

 

Onsdag kl.11:15 (tisdag kl.16:15)
USD/SEK 8:3651 (8:4002) Statsobl 2y -0,48 (-0,49)
EUR/SEK 9:3925 (9:4352) Statsobl 10y 0,75 (0,69)
EUR/USD 1:1227 (1:1232) Räntegap/ty 15 (10)
US obl 10y 2,09 (2,08) Tysk obl 10y 0,60 (0,59)


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?