1515

Räntor och valutor: Europaräntor svagt upp

Europaräntorna inleder veckan trevande. Även svenska marknader visar små rörelser samtidigt som regeringen presenterat sin första egna höstbudget.

Tyska räntor handlas 1 punkt upp överlag medan periferin också är något högre. Grekiska räntor sjunker i korta löptider efter valresultatet, med Syriza kvar vid makten.

Dollarn har bibehållit fredagens förstärkning. Mot euron har dollarn därmed återtagit hela rörelsen efter Feds duvaktiga besked i torsdags, med handel åter runt 1:13.

Kommentarer från Benoit Coeure, ledamot i ECB:s direktion, på fredagen indikerade skärpt beredskap från ECB att agera mot försämrade inflationsutsikter. Det har även inpräntats av kollegan Peter Praet. Båda dessa ska tala igen på måndagen, och på onsdagen ges tillfälle för ECB-chefen Mario Draghi att kommentera läget inför Europaparlamentet.

Söndagens grekiska val resulterade i en klar seger för Syriza, som nu ser ut att kunna fortsätta regera med den tidigare partners Oberoende greker. Tillsammans får de 155 av parlamentets 300 mandat. Största oppositionsparti blir Ny demokrati, som inte alls levde upp till opinionsmätningarna, medan tredje största parti blir nyfascistiska Gyllene gryning.

Utbrytargruppen i Syriza, reformkritiska Folklig enighet, lyckades inte ta sig över parlamentsspärren.

Euroarbetsgruppens ordförande Thomas Wieser sade att Alexis Tsipras tycks vara på väg mot en "relativt stabil" regering som kommer att hålla reformprogrammet på rätt väg. Han väntar sig en kraftfull implementering av detta och en första översyn i oktober.

Commerzbank noterar att utrustade med ett nytt valmandat så kommer den nya grekiska regeringen sannolikt att kämpa hårt med långivarna för att nå skuldlättnader, vilket troligen kommer att fortsätta att underminera implementeringen av de utlovade reformerna i praktiken.

"Trots detta väntas en diskussion om Grexit knappast återkomma eftersom långivarnas tålamod tycks nästan obegränsat", skriver Commerzbank i en kommentar.

Svenska räntor handlas 1 punkt upp medan kronan tappat 7 öre mot dollarn och 1 öre mot euron från fredag eftermiddag.

Regeringen presenterade sin höstbudget på måndagen, där det mesta i form av satsningar var känt i förväg. Bilden kompliceras dessutom denna gång av att regeringen till stora delar återkommer med den budget som föll hösten 2014, och som till vissa delar redan implementerats i vårbudgeten.

Regeringen ska genomföra "fullt finansierade" reformer för 24,6 miljarder kronor under 2016. Till det kan läggas reformer för cirka 20 miljarder kronor som aviserats i våras.

Budgeten innehåller kända satsningar på jobb, skola, klimatomställning och energi, reformer för ökad välfärd och trygghet, bättre mottagande samt försvaret.

BNP väntas öka med 2,8 procent i år och nästa år. En fortsatt global återhämtning gör att även exporten bidrar mer och kompletterar en god inhemsk efterfrågan. Riskerna ligger ändå främst på nedsidan internationellt, med Kina och turbulenta finansmarknader i fokus.

Regeringen konstaterar att det offentliga underskottet halveras från förra året men tyngs nästa år av utgifter för ålderspensioner, sjukpenning, assistansersättning och migration. Underskotet minskar därefter och balans nås år 2018, med ett väntat överskott på 0,3 procent av BNP år 2019.

Statens budgetsaldo väntas bli -36 miljarder kronor i år och -10 miljarder kronor nästa år. ESV spådde (i september) -38 respektive -27 och Riksgälden (i juni) -71 respektive -25 miljarder kronor.

Regeringen spår att arbetslösheten sjunker successivt för att plana ut på 6,2 procent år 2018. De noterar att det kommer att krävas fler åtgärder för att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Jämviktsarbetslösheten har reviderats ned till 6,2 procent men även här krävs mer för att sänka den ytterligare.

Regeringen ser löneökningar på 2,5 procent i år, 3,0 procent nästa år och 3,2 procent år 2017. Ökningstakten är lägre än det historiska snittet, och även under Riksbankens prognos för de tre åren. Regeringen tror att Riksbanken går försiktigt fram med räntehöjningar under prognosperioden, men ligger ändå något över Riksbanken räntebana på längre sikt.

Swedbank skriver i en kommentar att när reformerna finansieras fullt ut så är effekten på BNP-tillväxten i stort sett neutral, även om drivkrafterna förändras, från näringsliv och hushåll till offentlig konsumtion och investeringar.

Balansen mellan penningpolitik och finanspolitik kommer fortsatt vara mycket snedvriden. Högre skatter bidrar till högre inflation med cirka 0,4 procentenheter 2016, men det är en tillfällig effekt. Den expansiva penningpolitiken bidrar till ökad skuldsättning medan finanspolitiken missar möjligheten att bidrar till högre efterfrågan och inflation.

"Vi förväntar oss ytterligare åtgärder från Riksbanken med en räntesänkning i oktober och utökat QE program under 2016. Regeringens budget bidrar inte till ökade emissionsvolymer av statsobligationer. Det är därför troligt att Riksbanken breddar tillgångsköp att innefatta bostads-och/eller kommunobligationer under 2016", skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

Måndag kl.10:30 (fredag kl.16:15)
USD/SEK 8:2472 (8:1819) Statsobl 2y -0,47 (-0,48)
EUR/SEK 9:3370 (9:3325) Statsobl 10y 0,76 (0,73)
EUR/USD 1:1321 (1:1404) Räntegap/ty 8 (7)
US obl 10y 2,15 (2,15) Tysk obl 10y 0,68 (0,66)


Innehåll från FonditaAnnons

Succéfonden som hittar hållbara vinnare

Genom att investera i bolag vars produkter och tjänster minskar globala koldioxidutsläpp och bidrar till den gröna omställningen har fonden Fondita Sustainable Europe skördat stora framgångar. Under de senaste tre åren har den stigit med över 65 procent. Men enligt förvaltaren Marcus Björkstén har man bara skrapat på ytan på en trend som kommer hålla i sig under många år.

– Regeringar, myndigheter och bolag håller på att strama åt sina mål för att bli koldioxidneutrala och 'miljösmarta'. Den trenden kommer accelerera ytterligare under de kommande fem åren och innebära stora investeringar, säger Marcus och fortsätter:

– Bolag som är väl förberedda inför denna kraftiga våg av investeringar kommer sannolikt att åtnjuta en marknad med strukturell tillväxt.

Det är just denna tillväxt som Fondita Sustainable Europe försöker ta tillvara på. Genom att investera i bolag som har produkter eller tjänster som är en del av lösningen på klimat- och miljörelaterade hot, ska fonden långsiktigt avkasta bättre än marknaden. 

Koncentrerad portfölj av ”klimatkämpar”

Fonden förvaltas aktivt enligt Fonditas förvaltningsfilosofi som bland annat går ut på att identifiera bolag med unik marknadsposition, stark ledning och lönsamma och hållbara affärsmodeller. Varje innehav ska ha ett meningsfullt bidrag till avkastningen, varför portföljen är koncentrerad till ett trettiotal europeiska bolag, med tonvikt på Norden. 

Bland fondens toppositioner märks de danska vindkraftsbolagen Vestas Wind och Orstedt samt den norska solenergiproducenten Scatec. Men även mindre kända bolag som ligger tidigt i sin produktutveckling finns i portföljen. 

Till dessa hör det norska miljöteknikbolaget Aker Carbon Capture, det holländska vattenreningsbolaget Ekopak och den brittiska batteritillverkaren Ilika. 

– Vi har en mindre andel av portföljen i bolag som utvecklar innovativa lösningar för att bekämpa klimathotet, men som har en bit kvar att vandra vad gäller produktutveckling. Ilika är ett typexempel. Bolaget utvecklar så kallade 'fast-fast' batterier som är mindre än traditionella bilbatterier, laddas snabbare och är mindre brandfarliga. En sådan produkt skulle naturligtvis vara revolutionerande för elbilsmarknaden, säger Marcus. 

Hållbarhet i fokus

Med tanke på fondens inriktning är det naturligt att hållbarhet blir en central del när förvaltarna utvärderar bolag. Och enligt Björkstén är Fondita Sustainable Europe en av få fonder som placeras i den mest hållbara kategorin enligt EU:s nya taxonomi.  

– Vi tar hållbarhet på största allvar, inte minst då vi är övertygade om att bolag med stark hållbarhetsprofil också tenderar att överprestera på andra områden och därmed bli bra investeringar på längre sikt. 

– I fallet Fondita Sustainable Europe är miljö och samhällsansvar integrerat i affärsmodellerna hos de bolag vi investerar i. Därför placeras fonden också i den mest ambitiösa kategorin enligt EU:s taxonomi. Det är faktiskt väldigt få fonder som klarat av det trots att hållbarhet har varit på tapeten länge, avslutar förvaltaren.  

Läs mer här

Om Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad fond som investerar i bolag vars produkter och tjänster möjliggör en minskning av globala koldioxidutsläpp och som bidrar till att naturresurser använd på ett mer effektivt sätt. Fonden har belönats med såväl det nordiska miljöcertifikatet Svanen som det österrikiska miljöcertifikatet Ecolable. Dessutom har den fått högsta betyg – fem stjärnor – av Morningstar. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fondita och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?