1515

Räntor och valutor: Trevande handel inför räntebesked

Ränte- och valutamarknaden intar en avvaktande hållning inför det hett efterlängtade Fed-beskedet ikväll, där frågan är om de ska våga höja för första gången på nio år.

USA-räntorna steg i den sena USA-handeln på onsdagen men har sjunkit tillbaka något i Asien, med den tioåriga statsobligationen på 2,28 procent. Börserna i New York och Asien har stigit, med Shanghai upp cirka 0,5 procent. Oljan bibehåller onsdagens uppgång i spåren av lagerdata.

Dollarn har tappat något till 1:130 mot euron och 120:55 mot yenen.

"Marknaden sitter rätt uppenbart som på nålar inför Fed och det är lite paralyserat innan vi vet utfallet av det mötet. Så det kommer att bli hög volatilitet oavsett vad som händer", sade Sam Tuck på ANZ Bank New Zealand till Bloomberg News.

Den tvååriga amerikanska statsobligationen har stigit något de senaste dagarna och ligger nu på 0,80 procent, men bedömare flaggar för att en Fed-höjning kan ge mer uppåttryck på räntorna, särskilt i korta änden.

"Den tvååriga statsobligationen har stigit under 2015 men i en mycket mindre omfattning än jämfört med tidigare perioder (av räntehöjningar). Detta indikerar att korta obligationer kan bli de som tappar mest om det blir en räntehöjning denna vecka", sade Anthony Valeri på LPL Financial enligt Wall Street Journal.

Torsdagens självskrivna huvudnummer är Federal Reserves räntebesked klockan 20.00 svensk tid, och om det nu är dags för den första höjningen på nio år. Det är sällan analytikerkåren varit så splittrad om vad Fed ska göra som denna gång.

Policykommittén FOMC har hållit styrräntan nära noll sedan december 2008. Med beskedet kommer nya prognoser, inklusive ledamöterna egna ränteantaganden ("dot plot"), och en halvtimme senare håller Fed-chefen Janet Yellen en pressträff.

I Bloomberg News enkät, som omfattar 111 ekonomer, tror 50 att intervallet för styrräntan, Fed funds, höjs med 25 punkter, till 0,25-0,50 procent, fyra tror att höjningen stannar vid 12,5 punkter, till 0,125-0,375 procent medan övriga 57 tror att nollräntan (0-0,25 procent) blir kvar ett tag till.

Terminsmarknaden prissätter sannolikheten för en räntehöjning (med 25 punkter) till 32 procent. I början av augusti, före den senaste tidens Kinaoro, låg denna sannolikhet på 50 procent.

Nordea skriver att ett bra momentum i den amerikanska ekonomin talar för en räntehöjning, medan den ökade osäkerheten över Kina och dess spridningseffekter är det främsta skälet till varför de (liksom andra) tror att Fed avvaktar.

Nordea tror att de nya prognoserna fortsatt kommer att indikera en första höjning i år, men takten i de väntade höjningarna därefter kan dras ned något. Det återspeglar att FOMC åter drar ned bedömningen om den neutrala styrräntan (nu 3,75 procent) och jämviktsarbetslösheten (nu 5,0-5,2 procent).

Fed-ledamöternas uttalanden har inte gett någon klar indikation om vad som är att vänta, och Janet Yellen själv har betonat att det viktiga inte är när den första höjningen kommer utan att takten därefter blir den rätta.

Många bedömare anser också att det är räntebanan framöver som blir det centrala och att Fed nog borde få denna första höjning "ur världen".

Erik F Nielsen på Unicredit konstaterar att Fed hade bäddat för en septemberhöjning men sedan kom den Kinarelaterade oron i augusti. Bill Dudley, Fed-chef i New York, blinkade och sade att en höjning nu var mindre tilltalande, något som sedan vicechef Stanley Fischer försökte tona ned. Det fick ändå många att senarelägga tron på en höjning till december.

Federal Reserves velande skapar dock bekymmer. För ekonomins del så spelar det inte så stor roll om de börjar höja tre månader senare eller inte, men med dessa jobbdata så handlar det om att börja få upp räntan från golvet och signalera att de har kontroll.

Janet Yellen började överanalysera arbetsmarknaden och leta ursäkter för att inte höja, men landade sedan i att den första höjningen bör ske "i år".

Men det finns ett problem med detta. Om det i nuläget är för riskabelt för en "liftoff", så kan möjligheterna för en höjning "i år" börja ta slut. En oktoberhöjning är så klart möjlig men ribban för det marknadslugn som krävs måste vara klart högre i december då vi närmar oss årsskiftet och allt vad det innebär. Och om det inte blir december så väntar mars, men då kanske de behöver höja fler gånger (och kanske med 50 punkter) under 2016 vilket, med hänsyn till kommande val, är svårt att se framför sig.

"Jag har därför allt mer sympati för de som argumenterar för att Fed nu blivit en källa till instabilitet på marknaden, och att hoppa över september riskerar att skapa mer turbulens ända in på 2016", skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

En möjlig kompromiss skulle därför kunna vara att höja styrräntan med bara 10-15 punkter nu och fullborda den "normala" höjningen om 25 punkter i oktober, förutsatt att allt ser bra ut.

Commerzbank noterar att för dollarn är det mindre viktigt om den första höjningen kommer i september, oktober eller december.

"USA-dollarn kommer bara att stärkas när Fed övertygar marknaden om att den fundamentala miljön rättfärdigar mer aggressiva räntehöjningar än vad marknaden hittills prisat in", skriver Commerzbank.

Men med detta sagt så kommer Fed att få det svårt att i slutändan vinna över marknaden till mer optimistiska utsikter. Marknadens förväntningar har redan klart avvikit från FOMC:s prognoser under en tid, och hittills har marknaden alltid haft rätt och Fed tvingats anpassa sig.

Marknadens mer försiktiga ränteantaganden beror i grunden på mer pessimistiska inflationsutsikter: tvivel på att inflationen kommer nå 2-procentsmålet på uthålligt sätt. Detta indikeras av de långsiktiga inflationsförväntningarna, som fortsatt ligger klart under nivåerna från början av 2014. Hittills har marknaden inte delat FOMC:s syn att inflationen automatiskt kommer att stiga förr eller senare i spåren av en starkare arbetsmarknad, utan vill se hårda fakta först.

"Givet den fortgående osäkerheten så kommer inte dollarn att gynnas av Fed-mötet. På medellång till lång sikt finns det däremot flera faktorer som talar för en starkare dollar: Fed är en av få centralbanker som rör sig mot en stramare penningpolitik", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

På torsdagens agenda i övrigt står räntebesked från Schweiz centralbank, detaljhandeln i Storbritannien och bostadsbyggande och veckodata över nyanmälda arbetslösa i USA.

Torsdag 6.35 (onsdag kl 16.15)

USD/SEK 8:2491 (8:2579) EUR/USD 1:1297 (1:1296)
EUR/SEK 9:3184 (9:3284) USD/JPY 120:64 (120:50)
Jp obl 2 0,02 (0,02) Jp obl 10 0,37 (0,37)
Ty obl 2 -0,22 (-0,23) Ty obl 10 0,77 (0,77)
US obl 2 0,80 (0,79) US obl 10 2,28 (2,28)


Innehåll från VerizonAnnons

Expert föreslår: Så här pass hybrid kommer framtidens arbetsplats att vara

Framtiden är hybrid – med ett brett utbud av preferenser för hur vi kommer att arbeta. Företagen bör således sträva efter att få ut det mesta av olika modeller för både kontors- och hemarbete för att både upprätthålla och även öka produktiviteten. 

Detta innebär att de måste göra det lätt för anställda att samarbeta effektivt, oavsett var de befinner sig. 

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats? 

Tillbaka till framtiden? Efter förra året, då den globala pandemin skickade stora delar av Sveriges arbetskraft till hemmakontoret nästan över en natt, börjar nu anställda i vissa branscher återvända till kontoret. Men hur kommer dessa kontorsmiljöer, för närvarande nästan en kvarleva från en avlägsen tid, att se ut i framtiden? 

Experter föreslår att våra kontor som vi känner dem idag måste genomgå en strukturell förändring i framtiden för att kunna överleva i det nya normala, samt för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Som ett av världens ledande teknologiföretag vet Verizon Business hur kontorsmiljöer kan förvandlas till säkra, prestationshöjande och inbjudande platser tack vare modern teknik, och därmed öka de anställdas tillfredsställelse och produktivitet.  

Nya arbetssätt kräver nya arbetsplatser 

Såhär under det andra året av den globala pandemin är en sak säker: arbetsstrukturer såsom vi hittills har känt dem kommer antagligen aldrig att bli sig lika igen. Åsikterna går isär kring hur och var människor kommer att arbeta i framtiden, men de flesta experter är överens om en sak. Färre och färre kommer att arbeta på kontor och ännu färre kommer att göra det fem dagar i veckan. Det klassiska kontoret verkar dock inte vara riktigt så uträknat som vissa tidigare har förutspått.

Trots allt så kräver många jobb en fysisk närvaro, och det gäller inte bara inom detaljhandels- och tillverkningsindustrin. För det andra så är människor naturligt sätt sociala varelser. Med största sannolikhet kommer kontoret att fortsätta att ha ett existensberättigande, men, de flesta experter är överens om att det måste förändras för att överleva i en flexibel, hybrid arbetsvärld.

Mer kvalitetstid: En av fördelarna med distansarbete

Bland alla de utmaningar som pandemin har medfört så har övergången till en arbetsmiljö på distans inneburit vissa direkt positiva aspekter för många människor också.

Många har sparat mycket tid genom att helt eliminera den dagliga pendlingen till jobbet, samtidigt som de har fått mer tid med familjen. Komfort och produktivitet kombineras således särskilt bra i hemmamiljön.

Men även om många anställda vill behålla ett visst mått av ett hemmakontor i framtiden, så vill de flesta inte helt avstå från de mänskliga relationerna och fördelarna med att arbeta tillsammans på kontoret.

Flexibel efterfrågan: Här är vad som motiverar människor att byta jobb

Enligt resultaten från EY Work Reimagined’s medarbetarundersökning 2021 vill nio av tio anställda ha mer flexibilitet kring var och när de arbetar i framtiden. Om de fick välja skulle över hälften av de tillfrågade medarbetarna (54 procent) föredra flexibilitet när det handlar om att fastställa sina arbetstider, 40 procent skulle vilja se denna flexibilitet i deras val av arbetsplats. Intressant nog, och inte bara i ljuset av det ständiga ”kriget” om talanger, är att människor verkligen är villiga att byta jobb för att få denna flexibilitet. Faktum är att millenniegenerationen är dubbelt så benägna att göra det som babyboomgenerationen.

Verizon Business anser att om arbetsplatsen i fråga kan göra skillnad mellan att tappa och behålla anställda, så bör det vara högsta prioritet för företag att göra rätt. Den goda nyheten är att en omstrukturering av arbetsplatsen inte ens behöver blir särskilt turbulent eller medföra höga kostnader.

Hur ska du då göra det på rätt sätt? Verizon Business råder alla företag att börja med att se över sina mål. Vad behöver en modern arbetsplats åstadkomma i framtiden?

Flexibilitet gör människor lyckligare

Under pandemins gång har många upplevt att hemmakontorets friare disponering av tid passade dem bra och därför finns en stor önskan om att kunna bibehålla flexibiliteten i att själv kunna bestämma när det är dags att arbeta, även på kontoret. I slutändan är detta också ett viktigt inslag till lycka och mentalt välbefinnande. Verizon Business anser att välbefinnande med rätta ligger högst upp på prioriteringslistan för framåtblickande företag. Att uppfattas som en medarbetarcentrerad arbetsgivare är avgörande för att attrahera och behålla de bästa talangerna - oavsett i vilken bransch du befinner dig.

Produktivitet: Hemmakontor nästan över en natt

Händelserna i samband med COVID 19-pandemin visade att det är viktigt att ha rätt teknik på plats för långsiktig hållbarhet. Organisationer med en smidig infrastruktur kunde anpassa sig snabbt redan förra våren, vilket möjliggjorde för dem att upprätthålla både sin verksamhet och kundservice.

I början av mars 2020, som ett exempel, började Verizons centraliserade krishanteringsteam förbereda sig för den potentiella effekten av avbrott i verksamheten. Verizons ledning informerades om planerna den 11 mars, följt av företagets övriga anställda.

– Måndagen den 16 mars var alla de vi ansåg kunde arbeta hemifrån inställda på att faktiskt också arbeta hemifrån. Den 23 mars arbetade hela 115 000 medarbetare hemifrån, i stället för cirka 4000 av 135 000 globalt, som det brukade vara innan, säger Fredrik Hallenborg, Associate Director, Norden, på Verizon Business.

Under processen möjliggjorde Verizon inte bara för många anställda att fortsätta utföra sina vanliga jobb hemifrån, utan många anställda kunde även flyttas över till nya roller. Exempelvis kunde detaljhandelsanställda som drabbats av utbredda butiksnedläggningar ta på sig andra uppgifter, såsom telefonsupport.

Vill du lära dig mer? 

Den hybrida arbetsmiljön: Från planering till implementering

När väl målen som en modern kontorsmiljö ska uppfylla är definierade är det dags att gå vidare till den faktiska implementeringen av omstruktureringen. 

Fredrik Hallenborg fortsätter:

– Varje företag bör fråga sig vad som fungerar bra på just deras arbetsplatser och vad som behöver bytas ut, anpassas eller utvidgas.

Med hjälp av teknologi kan exempelvis kontorsrum planeras och hanteras smidigt. Även besöksdata kan registreras enkelt och säkert. Således vet de anställda även att de skyddas på bästa möjliga sätt på kontoret.

Moderna system baserade på virtuell och augmented reality-teknik är betydligt effektivare i detta avseende än konventionella rumsbokningssystem, då de använder sensorer för att upptäcka vilka rum som faktiskt används och inte bara vilka som är fullbokade. Samma sensorer kan också användas för att spåra rumsbeläggning och utfärda en varning vid överbelastning.

– Vad som är bra med att ha rätt teknik är att den inte bara kan förbättra säkerheten och samarbetet på din arbetsplats, utan även göra ditt jobb enklare,” säger Fredrik Hallenborg. 

– Säg farväl till arbetskrävande underhållsuppgifter. Sensorer kan hjälpa dig att planera och hantera rengöring av gemensamma utrymmen på ett intelligent sätt. Användes skrivbordet nyss? Sensorer kan omedelbart känna av, avbryta beläggningen och generera en varning om att de behöver rengöras.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan också bidra till att förbättra övervakningen utan att samtidigt öka arbetsmängden. Ansiktsigenkänningssystem kan till exempel ersätta befintliga säkerhetssystem, vilket eliminerar kontaktbehovet och minskar riskerna med stulna identiteter och s.k. tailgating – där en obehörig besökare smyger in bakom någon.

Trots all motiverad optimism varnar Verizon Business också för att en sådan här moderniseringsprocess är komplicerad att genomföra och kräver mycket kunskap och expertis. 

– Att implementera smarta rum och åtkomstkontrollsystem med ansiktsigenkänning handlar inte bara om kameror och sensorer. Dessa system måste integreras med befintliga affärssystem - oavsett om det handlar om fysisk säkerhet eller personalregister. När allt kommer omkring vill du inte lägga till många inkompatibla nya system med olika gränssnitt och autentiseringskrav, förklarar Fredrik Hallenborg. 

– Du måste även samla ihop alla de data som kommer in på ett organiserat och snabbt sätt för att kunna hantera de stora datamängderna.

Men oavsett om det gäller ny säkerhetsteknologi eller samarbetslösningar är det osannolikt att system som är opålitliga eller svåra att använda kommer att attrahera användarna – särskilt om de är utformade för att ersätta en befintlig lösning.

Fredrik Hallenborg summerar: 

– Det är viktigt att välja partners, implementera tekniker och utforma planer som gör att du kan anpassa dig till alla de förändringar som demografi, konsumentpreferenser och ett konkurrensutsatt landskap medför. Utvärdering av en kontorsmiljö kan förbättras avsevärt med hjälp av realtidsdata du får via smarta sensorer och videoanalyser. Och detta kan i sin tur hjälpa dig att utveckla en detaljerad förståelse för din kontorsfastighet och hur den används. Om något inte fungerar så som du trodde det skulle göra kan ny teknik hjälpa dig att snabbare identifiera och justera detta snabbare.

Det är förmodligen denna snabbhet och den smidighet som möjliggörs, som är den viktigaste ingrediensen för framgång när det gäller framtidens arbetsplats.

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats?

 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?